52. Spiritualitet: Dharma, din hensikt og mening med livet

Camilla Om...

Nov 7 2023 • 23 mins

Dharma (på sanskrit) kan oversettes som livsmening, hensikt, formål eller meningen med livet.

Det er veldig mange mennesker innenfor (og kanskje også utenfor?) ulike spirituelle trosretninger som både tror og mener at vi alle er født med en dypere form for hensikt (dharma). At denne hensikten kommer til uttrykk gjennom evner, talenter, kompetanse og som igjen er med på å uselvisk hjelpe mennesker på en eller annen måte.

"Det er bedre å utføre sin egen dharma uperfekt, enn å følge andres perfekt", - Bhagavad Gita.

Instragram:
@camilla_e_evensen
@camilla_om_coaching

Hjemmeside:
camillaee.wixsite.com

Bakgrunnsmusikk
Audiocoffee
Music by AudioCoffee from Pixabay

Music by Daddy_s_Music from Pixabay