#9 ADHD en psychose bij Parkinson

Pillen & Praten: De podcast van Psyfar

Mar 8 2022 • 24 mins

In deze aflevering ontdekt Roselien het bestaan van ‘ADHD-muziek’, maar de focus ligt ergens anders, namelijk op het medicijn clonidine als mogelijke toepassing bij ADHD.

En Sisco betoogt waarom het zo belangrijk is dat, naast neurologen, ook psychiaters zich nadrukkelijk bezighouden met de ziekte van Parkinson.

You Might Like