நிலை பொறுத்து நிலை மாறும் - Raa Raa | Nilai Poruthu Nilai Maarum - Raa Raa | Feel Good Post | Tamil Audio Stories

Kadhai Ketkum Neram- Tamil Audio Stories

04-09-2022 • 3 mins

நிலை பொறுத்து நிலை மாறும்

கணவன் கோபம் மனைவிக்கு எரிச்சல்

மகன் கோபம் அம்மாவிற்கு வருத்தம்

மனைவி ஆசை கணவனுக்குத் தொந்தரவு

மகள் ஆசை  அப்பாவின் கடமை


கணவன் அன்பு மனைவி நம்புவதில்லை

அப்பா அன்பு மகள் மறப்பதில்லை


அம்மா கடமை மகனுக்கு உயர்வானது

மனைவி கடமை கணவனுக்குப் புரிவதில்லை


நிலை பொறுத்து நிலை மாறும்