நிலை பொறுத்து நிலை மாறும் - Raa Raa | Nilai Poruthu Nilai Maarum - Raa Raa | Feel Good Post | Tamil Audio Stories

Kadhai Ketkum Neram- Tamil Audio Stories

Sep 4 2022 • 3 mins

Send us a Text Message.

நிலை பொறுத்து நிலை மாறும்

கணவன் கோபம் மனைவிக்கு எரிச்சல்

மகன் கோபம் அம்மாவிற்கு வருத்தம்

மனைவி ஆசை கணவனுக்குத் தொந்தரவு

மகள் ஆசை  அப்பாவின் கடமை


கணவன் அன்பு மனைவி நம்புவதில்லை

அப்பா அன்பு மகள் மறப்பதில்லை


அம்மா கடமை மகனுக்கு உயர்வானது

மனைவி கடமை கணவனுக்குப் புரிவதில்லை


நிலை பொறுத்து நிலை மாறும்