Tumhara aakhri Message Mere Inbox Me Rakha hai Khalil -Ur -Rehman Qamar Sahab ki shayari

Urdu zubaan with Adhuri Hayat

Oct 29 2022 • 1 min

Tumhara aakhri Message Mere Inbox Me Rakha hai Khalil -Ur -Rehman Qamar Sahab ki shayari Raat Ke Safar Mein RJ Adhury Hayat ki Awaz me