E1: Nøgleordet er opstrøms

ReUse: Brug Spildevandet

Mar 20 2024 • 22 mins

I dette afsnit taler vi med Christian Fischer fra Teknologisk Institut, Fridolin Holm fra Viegand Maagøe og Nanna Rørbech fra Miljøstyrelsen om, hvorfor netop ReUse-projektet er et fyrtårn på området, og hvad projektet egentlig går ud på.