డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Season 2 || Episode 18 : Chitti, oka Exam hall prema katha

డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Daaba Kathalu || Chai Bisket Original Telugu Podcast

Mar 28 2021 • 11 mins

A Telugu podcast from Chaibisket, where the millennial shares his memories taking you on a nostalgic journey. Subscribe cheskondi Prandss !! Voice: AreyyAvi https://www.instagram.com/areyyavi/​​...​ Edit: Harish https://www.instagram.com/harish_adap...​...