Petty pareshani

Sunno Na

Jun 24 2023 • 2 mins

Hal aj nhi to kal nikalega par nhi karoge koshish to kese nikalega!