İz

Ortalık Yer

Dec 24 2022 • 21 mins

Bu hafta “iz” kavramından hareketle mekânın, belleğin, formun ve geçiciliğin katmanları üzerine söyleşiyoruz.

You Might Like