Taşra

Ortalık Yer

Aug 18 2023 • 17 mins

“Dışarı”dan türeme “taşra” kavramından yola çıkarak merkez – çeper kavramlarının güncel geçerliliği, kentsel aidiyet, toplumsal kodlama, ötekileştirme gibi olgular üzerine söyleşiyoruz.

You Might Like