Gölge

Ortalık Yer

Apr 14 2023 • 20 mins

Ortalık Yer’in dokuzuncu bölümünde 'Gölge' kavramından esinle aydınlık, tını, etki gibi kavramlar üzerine söyleşiyoruz.