Teker

Ortalık Yer

Sep 2 2023 • 14 mins

'Teker' nesnesinden yola çıkarak hareket, hız, trafik, kontrol gibi kavramlar üzerine söyleşiyoruz.