எப்படி ஒடிசா பெண்கள் எல்பிஜி இணைப்புகளைப் பெற டேட்டா உதவியது.

Smartphone Nation (Tamil) | ஸ்மார்ட்போன் நேஷன் (தமிழ்)

Jan 23 2024 • 27 mins

இந்தியாவோட மக்கள்தொகையில கணிசமான சதவீத பேர் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக அரசாங்க திட்டங்கள நம்பியிருக்காங்க, இதில நலத்திட்டங்களுக்கான அணுகல் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்கள் மூலம் கிக் எகானமி வேலைகளும் அடங்கும். Ank Aha மற்றும் Aapti இன்ஸ்டிட்யூட் போன்ற நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்களுக்கான இடைவெளிகளை எப்படி நிவர்த்தி செய்யுறாங்க என்பதையும், அவுங்க தங்கள் கனவுகளைத் தொடரும் போது இந்தியாவின் அடுத்த அரை பில்லியனுக்கு சமபங்கு, அணுகல் மற்றும் நீதியை நோக்கிச் செயல்படுவதையும் தெரிந்து கொள்ள மறக்காம இந்த எபிசோடை கேளுங்க.

This podcast is also available in Tamil and Hindi.

A special thanks to Omidyar Network India for making this season possible. To know how ONI is partnering bold and purpose-driven entrepreneurs who are working to improve the lives of India’s Next Half Billion, visit omidyarnetwork.in

You can listen and subscribe to Smartphone Nation on the IVM Podcasts App and on all major audio platforms.

Do follow IVM Podcasts on social media.

We are @IVMPodcasts on Facebook, Twitter, & Instagram.

Do share the word with your folks!

See omnystudio.com/listener for privacy information.