झपाटलेला किल्ला | Zapatalela Killa

Marathi Stories for kids कथासागर

Apr 27 2023 • 11 mins

आदित्य चाणाक्ष मुलगा होता. त्याला सतत काही ना काही शोधायला आवडत असे. त्यामुळे तो नवनवीन ठिकाणी फिरायला जात असे. एकदा तो असाच एका किल्ल्यात फिरायला गेला आणि तो मोठ्या संकटात सापडला.. तो या संकटातून सुटला की तिथेच अडकला? हे जाणून घेण्यासाठी ऐका. सागर काकाच्या आवाजात 'झपाटलेला किल्ला' ही गोष्ट..!

#KathaSagar #MarathiStoriesForKids #Sagar #Marathi #Kids #Story #Zapatalela Killa #Horror #Suspense #thriller #Scary #Castle


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sagar-g/message