கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast)

Bhargav Kesavan

1. This podcast on Spotify has cover photo for each episodes, Spotify is free - https://bit.ly/m/kadhaineram 2. If you like to share our stories, pls use this - https://bit.ly/KadhaiNeram-Flyer 3. வட அமெரிக்காவின் 23 ஆண்டுகால “தென்றல்” மாத இதழில் (Dec 2022) நமது கதைநேரம் பற்றிய கட்டுரை - https://bit.ly/Thendral-KadhaiNeram —— கதை கேட்க யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? மழலைப் பருவத்தில் நாம் கேட்ட, படித்த கதைகளை மீண்டும் ஒருமுறை கேட்கும்போது பழைய நினைவலைகளுடன் அந்தக் கதைகளை அசைபோடும் விதமே தனி சுகம் அல்லவா? —— Tags: Bedtime stories for Kids, Kids stories in Tamil, குழந்தைகளுக்கான கதை, சிறுவர்களுக்கான கதை, Bedtime stories in Tamil, Tamil stories for Children. read less

359 | 30 - கடவுளா? மன்னரா? | அக்பர் பீர்பால் கதைகள்
Today
359 | 30 - கடவுளா? மன்னரா? | அக்பர் பீர்பால் கதைகள்
Vanakkam, வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackPlaylist Page - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. ---------- 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: MomJunction
358 | 29 - வைத்திய தொழில் | அக்பர் பீர்பால் கதைகள்
Yesterday
358 | 29 - வைத்திய தொழில் | அக்பர் பீர்பால் கதைகள்
Vanakkam, வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackPlaylist Page - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. ---------- 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: MomJunction
357 | 26 - பலமும் பலவீனமும் | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
4d ago
357 | 26 - பலமும் பலவீனமும் | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
Vanakkam, வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackPlaylist Page - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. ---------- 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Moral Stories for Kids
356 | 02 - மஹா கஞ்சன் | நகைச்சுவைக் கதைகள்
6d ago
356 | 02 - மஹா கஞ்சன் | நகைச்சுவைக் கதைகள்
Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Freepik
355 | 25 - சோம்பேறி கழுதை | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
1w ago
355 | 25 - சோம்பேறி கழுதை | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Behance
354 | 24 - நாளைய உணவு | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
23-01-2023
354 | 24 - நாளைய உணவு | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: steemit
353 | 27 - குரங்குகளின் அட்டகாசம் | ஓசூர் தாத்தா கதைகள்
22-01-2023
353 | 27 - குரங்குகளின் அட்டகாசம் | ஓசூர் தாத்தா கதைகள்
Weekend special story by Hosur Thaatha. Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Pinterest
352 | 26 - வேப்பமரமும் குருவிகளும் | ஓசூர் தாத்தா கதைகள்
21-01-2023
352 | 26 - வேப்பமரமும் குருவிகளும் | ஓசூர் தாத்தா கதைகள்
Weekend special story by Hosur Thaatha. Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Kerala LSPA Helper
351 | 11 - பாலைவனத்தில் தாகம் | பழமொழிக் கதைகள்
20-01-2023
351 | 11 - பாலைவனத்தில் தாகம் | பழமொழிக் கதைகள்
Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: 123RF
350 | 07 - அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் (முழுக்கதை) | 1001 அரேபிய இரவுகள்
19-01-2023
350 | 07 - அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் (முழுக்கதை) | 1001 அரேபிய இரவுகள்
அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும்: விருந்து, நடனம், மரணம்! (முடிவு) காலத்தால் அழியாத ஆயிரத்தொரு அரேபிய இரவுகள் கதை தொகுப்பில் இருந்து, அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் கதையை இங்கே கேட்டு மகிழுங்கள். குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் வேண்டாத சில விஷயங்களை இக்கதையில் தவிர்த்திருக்கிறேன். Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. 2023 Kadhai Neram Survey - https://bit.ly/KadhaiNeram-2023FeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Stories for Kids | Tamil Bedtime Stories for children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Mariyadhai Raman Stories Tamil | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids bedtime stories Tamil. Image Courtesy: MM Publications, Turkey
349 | 08 - அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் (முழுக்கதை) | 1001 அரேபிய இரவுகள்
18-01-2023
349 | 08 - அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் (முழுக்கதை) | 1001 அரேபிய இரவுகள்
அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்: முழுக்கதை! காலத்தால் அழியாத ஆயிரத்தொரு அரேபிய இரவுகள் கதை தொகுப்பில் இருந்து, அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் கதையை இங்கே கேட்டு மகிழுங்கள். குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் வேண்டாத சில விஷயங்களை இக்கதையில் தவிர்த்திருக்கிறேன். Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Bhargav Kesavan Digital Art
348 | 10 - வேலை கொடு | பழமொழிக் கதைகள்
18-01-2023
348 | 10 - வேலை கொடு | பழமொழிக் கதைகள்
Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Cinema Vikatan
347 | 95 - சாதுவின் நற்குணம் | நீதிக்கதைகள்
17-01-2023
347 | 95 - சாதுவின் நற்குணம் | நீதிக்கதைகள்
Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Wellness Works
346 | 23 - ஏமாற்றுக்கார ஆமை | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
12-01-2023
346 | 23 - ஏமாற்றுக்கார ஆமை | ஈசாப் நீதிக்கதைகள்
📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: PROPEL Steps
345 | 09 - வேண்டாம்... பாடாதே... | பழமொழிக் கதைகள்
11-01-2023
345 | 09 - வேண்டாம்... பாடாதே... | பழமொழிக் கதைகள்
📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: 123RF
344 | 42 - கடனால் அவதி | தெனாலிராமன் கதைகள்
10-01-2023
344 | 42 - கடனால் அவதி | தெனாலிராமன் கதைகள்
📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Momjunction
343 | 08 - புலித்தோல் போர்த்திய கழுதை | பழமொழிக் கதைகள்
09-01-2023
343 | 08 - புலித்தோல் போர்த்திய கழுதை | பழமொழிக் கதைகள்
📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Bhargav Kesavan
342 | 25 - கஜேந்திர மோக்ஷம் | ஓசூர் தாத்தா கதைகள்
08-01-2023
342 | 25 - கஜேந்திர மோக்ஷம் | ஓசூர் தாத்தா கதைகள்
Weekend Special Story by Hosur Thaatha. 📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: The Cultural Heritage Of India
341 | 06 - யானையின் பலம் | தன்னம்பிக்கை கதைகள்
07-01-2023
341 | 06 - யானையின் பலம் | தன்னம்பிக்கை கதைகள்
📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Bhargav Kesavan
340 | 10 - தவளையின் புத்திசாலித்தனம் | திருக்குறள் கதைகள்
06-01-2023
340 | 10 - தவளையின் புத்திசாலித்தனம் | திருக்குறள் கதைகள்
📣 NEW Announcement: Vanakkam, Pona varusham survey complete senja nalla ullangalukku mikka nandri 🙏; pannadhavanga indha varusham marakaama senjirunga. New Feedback Page - https://bit.ly/KadhaiNeram-ListenersFeedbackElla stories oda "Playlist Page" - https://bit.ly/m/kadhaineram-playlistsDo rate us on Spotify/Apple Podcasts. 2022 la namma stories ah adhigama ketta TOP 10 countries idhu thaan 🇮🇳 India (4,32,233)🇺🇸 United States of America (19,602)🇲🇾 Malaysia (5,584)🇸🇬 Singapore (3,954)🇦🇪 United Arab Emirates (3,928)🇬🇧 UK (3,085)🇨🇦 Canada (2,536)🇩🇪 Germany (2,373)🇫🇷 France (1,032)🇦🇺 Australia (909) Website: கருத்துக்களம் (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog) Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com ---------- வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday. வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha. 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM ---------- Tags: Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil. Image Courtesy: Kids Stories Blogspot