हिरकणी | Hirkani

Marathi Stories for kids कथासागर

Oct 9 2022 • 7 mins

हिरकणीने आपल्या छोट्या बाळाच्या ओढीने एका रात्री रायगडाचा अवघड कडा उतरला.. तिने हा कडा कसा उतरला, हे समजून घेण्यासाठी सागर काकाच्या आवाजात ऐका 'हिरकणी'ची कथा..

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sagar-g/message