उपकाराची परतफेड | Upkarachi Paratphed

Marathi Stories for kids कथासागर

Nov 18 2022 • 6 mins

एका जंगलामध्ये सिंह विव्हळत बसलेला असतो. त्याचवेळी तिथून जाणाऱ्या एका व्यक्तीला त्याचा आवाज ऐकू येतो. तो त्या सिंहाजवळ जातो आणि सिंह त्याला प्रेमाने चाटायला लागतो. सिंह असं का वागतो?, नेमकं काय होतं? हे जाणून घेण्यासाठी सागर काकाच्या आवाजात ऐका 'उपकाराची परतफेड' ही गोष्ट...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sagar-g/message