Budoucnost v zelené logistice? #LogioCast

LogioCast

Aug 27 2021 • 26 mins

Globální logistika, průmysl s obratem­ v řádech mnoha miliard dolarů, generuje téměř šest procent celosvětových emisí skleníkových plynů, vznikajících lidskou činností. Jde o stále větší problém. S expandující světovou ekonomikou roste i tento průmysl a jeho uhlíková stopa.

Jakých všech oblastí se vlastně tato “zelená Logistika” dotýká? Jaké benefity z ní plynou? A je to skutečně budoucnost Supply Chainu? Pro zodpovězení těchto otázek jsme si dnes do LogioCastu pozvali zástupce společnosti Epdor…. a Logio experta na distribuci Martina Plajnera, přijměte i vy naše pozvání při hledání odpovědí.”