Projekt dynamické simulace ve firmě Valeo Siemens #LogioCast

LogioCast

Nov 5 2021 • 4 mins

Ne nadarmo se říká “dvakrát měř a jednou řež” My jsme toto přísloví vzali za své a protože chceme nabídnout vždy to nejvhodnější řešení používáme na našich projektech nástroj dynamické simulace.

Ten nám umožní ověřit si dopady změn ještě před jejich samotnou realizací.

Jak využití dynamické simulace pomohlo při řešení projektu automatizace nám dnes do Logio Castu přišel povědět Jirka Dědeček.