VOV - Chính phủ với người dân: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025

VOV - Nội chính

Aug 13 2020 • 19 mins

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/6/2020, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn.

--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1nc/support

You Might Like

The Morning Brief
The Morning Brief
The Economic Times
ANI Podcast with Smita Prakash
ANI Podcast with Smita Prakash
Asian News International (ANI)
ThePrint
ThePrint
ThePrint
3 Things
3 Things
Express Audio
Economist Podcasts
Economist Podcasts
The Economist
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times
HT Daily News Wrap
HT Daily News Wrap
Hindustan Times - HT Smartcast
Daybreak
Daybreak
The Ken
Top of the Morning
Top of the Morning
Mint - HT Smartcast
Global News Podcast
Global News Podcast
BBC World Service
The Daily
The Daily
The New York Times
The Journal.
The Journal.
The Wall Street Journal & Gimlet
WSJ Tech News Briefing
WSJ Tech News Briefing
The Wall Street Journal
Serial
Serial
Serial Productions & The New York Times
The Signal Daily
The Signal Daily
The Core Team