Odeon

Ortalık Yer

Nov 12 2022 • 18 mins

Ortalık Yer'in bu ilk bölümünde, anahtar kelime olarak belirlenen "odeon"dan çağrışımla serbestçe söyleşiyoruz.