கடவுள் நம்மை சோதிப்பவரா? | Does God Test Our Faith?

Sadhguru Tamil

04-09-2021 • 3 mins

வாழ்க்கையில் தோல்வி வரும்போதெல்லாம், "நம்மை மட்டும் கடவுள் ஏன் இப்படி சோதிக்கிறார்?" என்ற புலம்பும் மக்கள் ஏராளம். அப்படி உண்மையிலேயே கடவுள் நம்மை சோதிக்கத்தான் செய்கிறாரா? இதற்கு சத்குரு சொல்லும் பதிலென்ன? பேராசிரியர் திரு கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்களுடனான இந்த உரையாடலில்  சத்குரு அவர்கள் தரும் விளக்கம் இந்த ஆடியோவில் .

See omnystudio.com/listener for privacy information.