63. Boernas historia med fokus på boerkrigen

På gamla och nya stigar

03-05-2022 • 1 hr 28 mins


Boerna är ättlingarna till de bönder som började bruka jorden i sydligaste Afrika på 1600-talet- Ordet boer betyder just bonde. Jalle Horn och Jonas Nilsson, känd för sina dokumentärer om situationen för dagens boer, samtalar om boernas historia och särskilt händelserna under slutet av 1800-talet då britterna förde två krig med boerna.

https://www.svegot.se