58. Vad är så speciellt med Hamlet egentligen?

På gamla och nya stigar

30-03-2022 • 1 hr 27 mins


Hamlet av William Shakespeare är världens mest kända skådespel. Varför då? Vad är så speciellt i skådespelet om den danske prinsen som åläggs uppgiften att hämnas sin mördade far. Människans svårighet att agera och hennes ovana att skjuta upp viktiga saker står i dramats centrum. De obehagliga sidorna hos människan har Shakespeare gestaltat på ett oförglömligt sätt. Jalle Horn och Robin Holmgren begrundar de stora frågorna och Shakespeares fantastiska språkförmåga.