62. Germanska äventyr 3 - Tacitus bok "Germania"

På gamla och nya stigar

28-04-2022 • 1 hr 28 mins


För 2000 år sedan beskrev den romerska historikern Tacitus de germanska folken. Hans bok Germania har studerats av hög och låg sedan européerna fann den på nytt och den gick i tryck 1472. Här beskrivs de germanska folkens liv och leverne utifrån romersk horisont, med en positiv syn på deras fysik, familjeliv, seder och politik. Jalle och Timmie bjuder på både underhållning och lärdom i dagens vandring.

https://www.svegot.se