55. Älgjakt, rysslakt och götisk tragik i finsk tappning - om J.L. Runebergs episka diktverk

På gamla och nya stigar

08-03-2022 • 1 hr 18 mins


Jalle och Robin beger sig till de tusen sjöarnas land för att granska de episka diktverken Elgskyttarne, Kung Fjalar och Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg. Det är tre av den svenskspråkiga lyrikens bästa och mest älskade verk.

https://www.svegot.se