کتاب گویای لولیتا Lolita AudioBook

کتاب گویای لولیتا Lolita AudioBook in Persian

کتاب گویای لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا | بدون سانسور هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. read less
ArtsArts

Episodes

کتاب صوتی لولیتا (۲۴- پایان)
May 3 2023
کتاب صوتی لولیتا (۲۴- پایان)
بخش بیست و چهارم (پایانی) کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠ Anchor⁠ | ⁠⁠Amazone Music⁠⁠ | ⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠Google Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠iHeartRadio⁠⁠ | ⁠Castbox⁠ | ⁠⁠Pocket Casts⁠⁠ | ⁠⁠Spotify⁠⁠ | ⁠⁠Stitcher⁠⁠ | ⁠⁠RSS⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۲۳)
Apr 26 2023
کتاب صوتی لولیتا (۲۳)
بخش بیست و سوم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: Anchor | ⁠⁠Amazone Music⁠⁠ | ⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠Google Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠iHeartRadio⁠⁠ | ⁠Castbox⁠ | ⁠⁠Pocket Casts⁠⁠ | ⁠⁠Spotify⁠⁠ | ⁠⁠Stitcher⁠⁠ | ⁠⁠RSS⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۲۲)
Apr 21 2023
کتاب صوتی لولیتا (۲۲)
بخش بیست و دوم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Anchor⁠ | ⁠⁠Amazone Music⁠⁠ | ⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠Google Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠iHeartRadio⁠⁠ | ⁠Castbox⁠ | ⁠⁠Pocket Casts⁠⁠ | ⁠⁠Spotify⁠⁠ | ⁠⁠Stitcher⁠⁠ | ⁠⁠RSS⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۲۱)
Apr 19 2023
کتاب صوتی لولیتا (۲۱)
بخش بیست و یکم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Anchor⁠ | ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | Castbox | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۲۰)
Apr 17 2023
کتاب صوتی لولیتا (۲۰)
بخش بیستم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Anchor⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠Amazone Music⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠Google Podcasts⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠iHeartRadio⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠Castbox⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠Pocket Casts⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠Spotify⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠Stitcher⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠RSS⁠⁠⁠⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۹)
Apr 15 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۹)
بخش نوزدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠⁠⁠⁠Amazone Music⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠Google Podcasts⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠iHeartRadio⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠Castbox⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠Pocket Casts⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠Spotify⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠Stitcher⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠RSS⁠⁠⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۸)
Apr 14 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۸)
بخش هجدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠⁠⁠Amazone Music⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠Google Podcasts⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠iHeartRadio⁠⁠⁠ | ⁠⁠Castbox⁠⁠ | ⁠⁠⁠Pocket Casts⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠Spotify⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠Stitcher⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠RSS⁠⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۷)
Apr 13 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۷)
بخش هفدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠⁠Amazone Music⁠⁠ | ⁠⁠Apple Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠Google Podcasts⁠⁠ | ⁠⁠iHeartRadio⁠⁠ | ⁠Castbox⁠ | ⁠⁠Pocket Casts⁠⁠ | ⁠⁠Spotify⁠⁠ | ⁠⁠Stitcher⁠⁠ | ⁠⁠RSS⁠⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۶)
Apr 11 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۶)
بخش شانزدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۵)
Apr 9 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۵)
بخش پانزدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Anchor⁠ | ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۴)
Apr 8 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۴)
بخش چهاردهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۳)
Apr 7 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۳)
بخش سیزدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۲)
Apr 6 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۲)
بخش دوازدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۱)
Apr 5 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۱)
بخش یازدهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۱۰)
Apr 4 2023
کتاب صوتی لولیتا (۱۰)
بخش دهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Anchor⁠ | ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۹)
Apr 3 2023
کتاب صوتی لولیتا (۹)
بخش نهم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۸)
Apr 2 2023
کتاب صوتی لولیتا (۸)
بخش هشتم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۷)
Apr 1 2023
کتاب صوتی لولیتا (۷)
بخش هفتم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۶)
Mar 31 2023
کتاب صوتی لولیتا (۶)
بخش ششم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠⁠ Available on: ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...
کتاب صوتی لولیتا (۵)
Mar 30 2023
کتاب صوتی لولیتا (۵)
بخش پنجم کتاب گویای «لولیتا» اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرام‌نیا (بدون سانسور) هامبرت هامبرت روشنفکری اروپایی، پس از سفری به آمریکا، با نیمفت ایده‌آلش، دخترکی دوازده ساله به‌نام دلورس هیز دیدار می‌کند و با دیدن او خاطره‌ی عشق از دست‌رفته‌ی نوجوانی‌اش‌ زنده می‌شود. توطئه‌ای ماهرانه می‌چیند تا دلورس را اغوا کند، اما نخست باید از شر مادر او خلاص شود. رمان لـولـیـتا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۵۸ در آمریکا اجازه انتشار نیافت. ترجمه‌ی فارسی رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف توسط خانم اکرم پدرام‌نیا در ایران به بهانه مستهجن بودن مجوز چاپ نگرفت، بنابراین توسط نشر زریاب در افغانستان چاپ شده و به بازار زیرزمینی ایران راه یافت. دانلود ⁠⁠پی‌دی‌اف⁠⁠ رمان لولیتا منبع: ⁠⁠وبسایت اکرم پدرام‌نیا⁠⁠ Available on: ⁠Anchor⁠ | ⁠Amazone Music⁠ | ⁠Apple Podcasts⁠ | ⁠Google Podcasts⁠ | ⁠iHeartRadio⁠ | ⁠Pocket Casts⁠ | ⁠Spotify⁠ | ⁠Stitcher⁠ | ⁠RSS⁠ | ...