EP 1530 Book Review ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ตอนที่ 2

Nopadol’s Story

12-09-2022 • 26 mins

EP 1530 Book Review ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ตอนที่ 2

มา Review ต่อเป็นตอนที่ 2 กับหนังสือเล่มนี้ที่ให้ข้อคิดดี ๆ หลายเรื่อง ลองฟังกันเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ