Swaruu Transcripts 054 Điều hướng sao 2 (Swaruu) (Phần 4) Công nghệ tàu ngoài Trái đất Taygeta-Pleiades

Trò chuyện với người ngoại tinh Taygeta - Pleiades

Jul 15 2022 • 11 mins

Tổng hợp những bản ghi từ những lần liên lạc ( qua Internet ) với người ngoại tinh Taygeta - Pleiades

Ủng hộ kênh số TK: Vietcombank - 1017567895 - Dinh Trung Thanh

Buy me a coffee: Buymeacoffee.com/bestaudiobooks

Paypal donate: Paypal.com/paypalme/dinhtrungthanhmoney

Text to Speech service: Fiverr.com/dinhtrungthanh

Email: Dinhtrungthanhmmo@gmail.com