वेडा पंडित | Veda Pandit

Marathi Stories for kids कथासागर

Mar 7 2023 • 8 mins

काहीही कष्ट न करता, न शिकता एका व्यक्तीला समाजामध्ये प्रतिष्ठीत नागरिक म्हणून मिरवायचे असते. हा व्यक्ती त्याची ही इच्छा बिरबलाला सांगतो.. मग बिरबल त्याच्या हुशारीने या व्यक्तीला अद्दल कशी घडवतो?, हे जाणून घेण्यासाठी सागर काकाच्या आवाजात ऐका ‘वेडा पंडित’ ही गोष्ट..

#KathaSagar #MarathiStoriesForKids #Sagar #Marathi #Kids #Story #Akbar #Birbal #AkabarBirbal #Pandit

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sagar-g/message