पिंगूला घडली अद्दल | Pingula Ghadali Addal

Marathi Stories for kids कथासागर

Jan 27 2023 • 12 mins

पिंगू नावाचं बदक एकदा कुणालाच न सांगता दुसरीकडं निघून गेलं अन् मोठ्या संकटात सापडलं. पण एका छोट्या मुलानं मदत केल्यामुळं त्याचा जीव वाचला.. नेमकं असं काय घडलं.. हे समजून घेण्यासाठी सागर काकाच्या आवाजात ऐका ‘पिंगूला घडली अद्दल’ ही गोष्ट..

#KathaSagar #MarathiStoriesForKids #Sagar #Marathi #Kids #Story #Pingu #PingulaGhadaliAddal

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sagar-g/message