மில்கா சிங் (Milkha Singh) எனும் சாதனை நாயகன்........

Karikaalan Stories - Tamil podcast

Jun 19 2021 • 7 mins

காமன்வெல்த் போட்டிகளில் ஒரு இந்தியர் தங்கப்பதக்கம் வென்றது அதுவே முதல் முறை. தெரிந்துகொள்வோம் வாங்க... --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/support