மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ் - Madras Nalla Madras

Karikaalan Stories - Tamil podcast

Jul 20 2021 • 5 mins

ஒரு காலத்தில் பச்சைபசேலென பல்வேறு நீர் நிலைகளுடன் இரம்மியமாக காட்சியளித்த மெட்ராஸ் எவ்வாறு வரன்ட நகரமாக மாறியது... --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/support