Få mest ut av bustadsalet: Tips frå eigedomsmeklar Elisabeth Nonås Fylkesnes

SunnhordlandPodden

May 27 2024 • 58 mins

I denne episoden av Sunnhordlandpodden har me besøk av eigedomsmeklar Elisabeth Nonås Fylkesnes. Me dykker ned i bustadmarknaden i Sunnhordland, deler nyttige tips for deg som skal selje eller kjøpe bustad, og gjev råd om korleis du vel den rette eigedomsmeklaren. Ver med og lær korleis du kan få mest ut av bustadhandelen din! 🏡✨


Sponsor: Byrået - https://www.byraet.no


Med røter tilbake til 1986 er Byrået spesialistar innan design og profilering.

I tillegg til idé og konseptutvikling produserer og leverer Byrået:


  • Grafisk design
  • Skilt og dekor
  • Bildekor
  • Print i store og små format
  • Gravering
  • Profilartiklar og gåveartiklar
  • Trykksaker
  • Universell utforming og taktilmerking
  • Nettstader
  • Messe og utstillingsmateriell

Med mål om alltid lage gode og brukarvennlege løysingar, som gjev verdi for kundar, har Byrået gjennom åra bygd opp eit godt renomé og hjelpt mange med prosjekta deira.

Byrået legg vekt på kreativitet, kompetanse og kvalitet og er kjende for å levera som avtalt.


Stor takk til Byrået, som ville være sponsor for denne episoden.