Đầu năm đi chùa (28/01/2006)

Pháp thoại Thích Nhật Từ

03-09-2022 • 1 hr 6 mins


Giảng tại Chùa Giác Ngộ, đêm Giao Thừa Bính Tuất 2006.