Fact on Track sa Podcast | Haka

Fact on Track sa Podcast

22-10-2020 • 11 mins


HAKA - isang tradisyonal na sayaw ng tribong Maori mula sa bansang New Zealand. Para saan kaya nila ito sinasayaw? Let's find out.