NĐR #37: 5 chiến lược kiếm tiền với Affiliate Marketing bền vững

Ngọc Đến Rồi's Podcasts

Jul 22 2020 • 14 mins

Có 5 chiến lược mà Ngọc luôn luôn áp dụng để kiếm tiền với Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết)

Đây cũng là 5 chiến lược giúp Ngọc có được nguồn thu nhập từ Affiliate bền vững và thụ động nhất.

Trong tập podcast này Ngọc sẽ chia sẻ với bạn 5 chiến lược để có thể áp dụng ngay và công việc nhé!

Support the show

-------

Liên hệ với Ngọc:

  • contact@ngocdenroi.com