Vækstveje

Martin & Rehmi

Vækstveje kan blive din genvej at få succes med en kombineret marketing og salgsstrategi for B2B-virksomheder. Martin og Rehmi har +250 projekter på bagen, og deler glædeligt ud af alt deres viden. Hvad virker og hvad virker ikke? Hvad kendetegner en god marketing- og salgsstrategi, og hvad sker der når de fejler? Find ud af det og meget mere i Podcasten. read less
BusinessBusiness

Episodes

Episode 12: Kold Kanvas vs. Discovery Call
Mar 25 2024
Episode 12: Kold Kanvas vs. Discovery Call
SummaryI denne episode af Vækstveje diskuteres forskellen mellem discovery calls og cold canvas opkald. Cold canvas opkald er opkald til potentielle kunder, der ikke har udvist interesse, mens discovery calls er opkald til leads, der har udvist interesse. Fordelene ved cold canvas er, at man hurtigt kan komme i gang, mens ulemperne er dårlig timing og lavere performance. Fordelene ved discovery calls er, at målgruppen har udvist interesse, og der er tydeligere feedback loops. Ulemperne er, at det tager længere tid at komme i gang. Det anbefales at bruge en kombination af begge metoder og fokusere på kvaliteten af møderne frem for antallet.TakeawaysCold canvas opkald er hurtige at komme i gang med, men timingen kan være dårlig, og performance er ofte lavere end ved discovery calls.Discovery calls er baseret på leads, der har udvist interesse, hvilket resulterer i højere mødekvalitet og tydeligere feedback loops.Det anbefales at bruge en kombination af cold canvas og discovery calls og fokusere på kvaliteten af møderne frem for antallet.Prisen per møde varierer afhængigt af faktorer som annonceringsbudget, konsulenter og virksomhedens størrelse.Afsnit00:00 Introduktion00:16 Definition af discovery call og cold canvas01:38 Kilde til emner i cold canvas03:27 Fordelene ved cold canvas04:25 Ulemperne ved cold canvas05:51 Fordelene ved discovery call07:10 Ulemperne ved discovery call08:15 Tidsmæssige forskelle i forberedelse09:01 Anbefaling af kombinationen af cold canvas og discovery call10:18 Forskelle i kommunikationsevner13:33 Prisforskelle mellem cold canvas og discovery call
Episode 11: Tiltræk B2B-Leads med en Lead Magnet
Mar 18 2024
Episode 11: Tiltræk B2B-Leads med en Lead Magnet
I dette afsnit taler vi om Lead magnets og deres betydning i salg og marketing. Vi definerer vi lead magnets som værdifuldt indhold eller ressourcer, der tilbydes målgruppen i bytte for deres kontaktoplysninger. Formålet med dem er at skabe resiprositet og positionere sig selv som en ekspert inden for et specifikt område. I løbet af denne episode udforsker vi forskellige typer af lead magnets, herunder e-bøger, videoer, webinarer, læringsuniverser og fysiske genstande. Og så får du tips til at udvælge den rette lead magnet baseret på kunderejsen. Afsnittet afsluttes med en diskussion om brugen af lead magnets i salg og udfordringerne ved at konvertere leads fra lead magnets.TakeawaysEn lead magnet er et værdifuldt stykke indhold eller ressource, der tilbydes målgruppen i bytte for deres kontaktoplysninger.Lead magnets hjælper med at skabe gensidighed og positionere sig selv som en ekspert inden for et specifikt område.Lead magnets kan være e-bøger, videoer, webinarer, læringsuniverser, fysiske genstande m.m.Vælg den rigtige lead magnet baseret på kunderejsen og det stadie, som målgruppen befinder sig på.Lead magnets kan effektivt anvendes i salg til at kontakte leads, der har vist interesse eller anerkendt et behov.Udfordringer ved at konvertere leads fra lead magnets inkluderer håndtering af forventninger, forståelse af leadets rejse og personalisering af tilgangen.Kapitler00:00 Introduktion00:29 Definition af en Lead Magnet01:28 Formålet med en Lead Magnet03:00 Typer af Lead Magnets: E-bøger og Videoer04:29 Typer af Lead Magnets: Webinarer og Læringsuniverser06:21 Typer af Lead Magnets: Fysiske Genstande07:52 Valg af den Rigtige Lead Magnet08:49 Brug af Lead Magnets på Forskellige Stadier af Kunderejsen09:46 Eksempler på Lead Magnets for Forskellige Stadier af Kunderejsen11:39 Lead Magnets for Nederste Del af Funnelen12:52 Brug af Lead Magnets i Salg15:33 Eksempler på Lead Magnets Brugt i Salg17:52 Udfordringer ved at Konvertere Leads fra Lead Magnets20:17 Opsummering og Næste Afsnit
Episode 7: Hvordan afholder du et godt første salgsmøde
Feb 19 2024
Episode 7: Hvordan afholder du et godt første salgsmøde
I dette afsnit deler Martin Klausen sine indsigter i, hvordan du gennemfører et succesfuldt B2B salgsmøde. Han lægger vægt på vigtigheden af at forstå kundens motivation og nuværende situation, samt at undersøge hvorfor de endnu ikke har løst problemet. Martin fremhæver også hvornår det er tid til at præsentere din løsning og demonstrere dens værdi. Derudover kommer han ind på, hvordan du engagerer dig med beslutningstagere og ikke-beslutningstagere, håndterer forsinkelser i salgsprocessen og skaber "Ugency". HovedpunkterForstå kundens motivation og nuværende situationUndersøg hvorfor kunden endnu ikke har løst problemetPræsentér løsningen effektivt og demonstrér dens værdiAdressér kundespørgsmål og bekymringerTag det næste skridt i salgsprocessenEngager dig med beslutningstagere og ikke-beslutningstagereHåndter forsinkelser i salgsprocessen og skab ugency.Kapitler00:00 Introduktion00:41 Hvad er et godt salgsmøde?02:02 Forstå kundens nuværende situation03:29 Undersøg hvorfor kunden endnu ikke har løst problemet04:23 Præsentation af løsningen06:15 Adressering af kundespørgsmål og bekymringer07:14 Tage det næste skridt08:00 Undersøg kundens investeringsevne09:44 Om at håndtere beslutningstagere10:02 Udfordre 'Always be closing (ABC)' mentaliteten11:00 Løbende vurdering af kundens motivation12:31 Hvordan du engagere dig med ikke-beslutningstagere14:16 Håndtere forsinkelser i salgsprocessen14:55 Skab "Urgency"17:46 Underskrift og opfølgning21:05 Konklusion
Episode 6: Sådan varmer du leads op fra kold til købeklar
Feb 12 2024
Episode 6: Sådan varmer du leads op fra kold til købeklar
I denne episode af Vækstveje taler vi om, strategier for hvordan du øger interessen fra eksisterende leads i et B2B-marked. Vi giver dig indsigt i, hvordan du kan holde eksisterende leads engagerede og interesserede gennem effektive salgs- og marketingstrategier. Herunder hvordan du bedst muligt integrere salg og marketing for at optimere kundeoplevelsen gennem hele kunderejsen.Hovedpunkter:Vigtigheden af Lead Segmentering: Vi diskuterer, hvordan salgsteamet bør sortere og kvalificere leads for at sikre, at målgruppen får den rette kommunikation. E-mail Marketing Strategier: Gennemgår, hvordan e-mail-kommunikation kan tilpasses efter kundens position i kunderejsen, og hvordan man kan holde interessen ved lige uden at blive for påtrængende.Brugen af Diverse Marketing Værktøjer: Undersøger forskellige værktøjer og tilgange, herunder video, webinarer og sociale medier, for at opretholde engagement og interesse blandt potentielle kunder.Kapitelinddeling:[00:16.1] Introduktion til emnet: Øge interessen fra eksisterende leads.[00:57.046] Salgs rolle i lead segmentering.[02:21.416] E-mail marketing og automatiseringsværktøjer.[03:49.552] Tilpasning af e-mail kommunikation.[07:14.854] Integration af salg og marketing.[11:01.098] Betydningen af events og webinars.[13:57.248] Video som et stærkt værktøj i B2B salg.[16:17.626] Tilpasning af indhold til forskellige platforme.[17:41.068] Sammenfatning og afslutning.