PODCAST

Marcellus Emants - Op Reis door Zweden

kees de kievith

naar het boek van Marcel Emants

Start Here
9. Arjeploug
24-05-2022
9. Arjeploug
Aangenaam is het mij te kunnen vermelden, dat ik zonder eenige tegenspraak een zinsnede van een hooggeleerd Hollandsch auteur kon voordragen, die de kroon op mijne poging zette om Nederland ten minste in de schatting van bewoners der Lappmarken, een hooge en eervolle plaats te doen innemen.‘...wij geven van het onze ten offer, opdat wij welvaart mogen genieten. Daarom hebben wij als het nood is, goed en bloed veil voor het lieve vaderland, opdat wij met de onzen vredig en gelukkig in het vaderland leven mogen.
9. Arjeploug
24-05-2022
9. Arjeploug
Aangenaam is het mij te kunnen vermelden, dat ik zonder eenige tegenspraak een zinsnede van een hooggeleerd Hollandsch auteur kon voordragen, die de kroon op mijne poging zette om Nederland ten minste in de schatting van bewoners der Lappmarken, een hooge en eervolle plaats te doen innemen.‘...wij geven van het onze ten offer, opdat wij welvaart mogen genieten. Daarom hebben wij als het nood is, goed en bloed veil voor het lieve vaderland, opdat wij met de onzen vredig en gelukkig in het vaderland leven mogen.
8. Arvidsjaur
09-05-2022
8. Arvidsjaur
In vollen ren vlogen wij over de week bevloerde straten van Arvidsjaur heen, de kerk voorbij, de Lappen voorbij, die terstond op de knieën vielen, en een laatste zegening ontvingen, om eindelijk in vollen galop het bosch weer binnentesnellen. In een' oogwenk lag het stadje ver achter ons, bolderde de wagen over den slecht gebaanden weg heen, als zat een zwerm Indianen ons op de hielen en zwaaide hij van rechts naar links en van links naar rechts, alsof al de cognac, die wij te zamen gedronken hadden, in de oude scharnieren van het wrakke voertuig was neergezakt.
7 Lappmarken
06-05-2022
7 Lappmarken
De lente heerschte nog, maar de natuur, die in den winterslaap ook de herinnering achterlaat zou weldra zich met de rijkere en diepere zomertinten tooien om haar' tweeden bruidegom, den dood in de armen te snellen.
6. Op de Norrbotten
01-05-2022
6. Op de Norrbotten
Ik staarde in den blauwen hemel, waarin geen eind te ontdekken was, in het diepe water, dat bodemloos scheen, in den horizont, waar het land was verdwenen. Onzekerheid voor, onzekerheid achter, onzekerheid boven, onzekerheid onder, onzekerheid rechts, onzekerheid links.
5. Falköping
23-04-2022
5. Falköping
4 Trolhättan
17-04-2022
4 Trolhättan
3 Göteborg
16-04-2022
3 Göteborg
2 Jönköping
14-04-2022
2 Jönköping
1  Aankomst
12-04-2022
1 Aankomst