199 Att leva med en hjärntumör

Thomas intervjuer

Feb 11 2024 • 1 hr 32 mins

Akromegali del 1. Hur uppfattas man av människor som aldrig varit sjuka?


Jeanette Leijon berättar om sitt liv med hypofyssjukomen Akromegali (tumör i hypofysen)


Hur förändrad blir man som människa när man har tumör i hypofysen?


Hur blir livet för de drabbade, även de som är nära anhöriga?


Med ett förändrat utseende, kan ibland kassapersonal skicka butiksvakter efter en när man vandrar runt som kund i olika större och mindre verksamheter, pga av att akromegalin satt sina spår i utseendet.


Är det skillnander mellan män och kvinnor, som fått sjukdomen?


Symptom?


Mediciner?


Kirurgi?


”Världens fulaste kvinna”, jobbade på en cirkus.


Facebookgrupper som du kan få mer hjälp av: ”Akromegali support”… samt… ”Hormonsjukdomar”


Svenska Hypofysregistret kan ge råd. Metoder för röntgenundersökningar, operationsmetoder, stråltekniker och nya läkemedel utvecklas kontinuerligt. Då relativt få patienter drabbas av hypofystumörer eller andra sjukdomar i hypofysen (cirka 300–500 nya fall per år i Sverige) är det svårt för en enskild läkare att utvärdera effekten och nyttan av förändringar i metoder och behandlingar. Ett nationellt kvalitetsregister möjliggör dessa utvärderingar.


https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hypofys/kvalitetsregister-for-hypofystumorer/


Intervjuad Jeanette Leijon


Programledare och intervjuare Thomas Gjutarenäfve


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.