186. Kungens makt. Del 1. Kungen contra Olof Palme

Thomas intervjuer

Dec 22 2023 • 31 mins

Kungens makt och Olof Palme.


Har vår svenska konung någon makt år 2023 och hur ser den därutav ut?


1973 hade Kungamakten reel makt. Olof Palme kunde med ett penndrag kräva att vår nuvarande konung skulle abdikera, om denna inte ville verka under den nya regeringsformen för 1974.


Kungen valde härmed att underordna sig Socialdemokraterna och Olof Palme.


Kungen fick från 1974 enbart ceremoniella uppgifter… eller?


Tidigare fanns en kungaförsäkran till/för folket, från konungens sida. Vad hände efter 1974?


Vad får kungen göra eller inte göra enligt det politiska reglementet och regeringsformen från 1974?


Fram till 1974 kunde kungen själv starta krig, vad hände efter den nya regeringsformen?


Intervjuade är de bägge juristerna Elisabeth Scheffer och Gudrun Herlertz.


Programledare Thomas Gjutarenäfve


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.