187. Kungens makt – del 2. Abolitionsmakten och relationen till talman och regering.

Thomas intervjuer

Dec 25 2023 • 36 mins

Kungens makt – del 2. Abolitionsmakten och relationen till talman och regering.


Har kungen eller statsministern möjlighet att kräva Abolition eller ovillkorlig tystnadsplikt av politiker och statens tjänstemän, om ärenden som rör riket eller rikets rykte i någon form?


Vad händer med de som bryter ”ovillkorlig tystnadsplikt” eller innehållet i en ”abolition”? Finns det både hemliga och öppna beslut om ovillkorlig tystnadsplikt respektive abolition? Vart hittar man dokumentation över dessa två begrepp? Vart förvaras besluten?


Vad har kungen för egentlig makt efter regeringsformen 1974


Måste kung och drottning ha en kristen tro för att bära titeln statschef?


Vad kan riksdag och regering kräva av kungen i olika situationer (alla möjliga situationer)


Har vi en kung utan egentlig makt?


Är kungen regeringens förlängda arm i alla eller bara i vissa situationer?


Har kungen en egen vilja officiellt? Vilka egna åsikter får en kung ha?


Vilka åsikter får kungen inte ha?


Har det hänt att kungen lagt något s.k. ”veto”, i politiska frågor som regering eller riksdag senare skall diskutera i kammaren.


Får kungen ha politiska kontakter eller sköter någon detta för kungens räkning eller riksdagens räkning?


Vad har kungen för titel i händelse av krig och vd för makt har han då i egenskap av att vara kung?


Har Talmannen och Kungen frågor som bara de skall behandla, utan riksdag och regerings inflytande?


Det ryktas om att kungen lagt in ”veto” eller ovillkorligt tystnadsplikt i ärenden som rör Hajbyaffären, Palmemordet eller Estoniakatstrofen. Har kungen denna möjlighet att agera formellt eller informellt vid sådana tillfällen? Eller på annat sätt agera för att hindra utredningar som rör riket eller kungens intresseområden?


Tage Tuvheden pratade jag med i förra veckan. Av honom fick jag höra att kungen försökt att lägga ner Olstorpssläktens släktforskning och dess förening. Vad vet vi om kungens möjligheter att lägga sig i olika angelägenheter, där tidigare kungar granskats? Kan kungen via brödraskap och andra nätverk skada människor som inte lyssnar till hans vilja?


Intervjuade: Juristerna Gudrun Herlertz och Elisabeth Scheffer


Programledare Thomas Gjutarenäfve


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.