197. Palmemordet. Finska flickorna och Dekorimamannen

Thomas intervjuer

Feb 1 2024 • 1 hr 31 mins

Statsmakten har samma ljudfiler och teknik som Mathias Oscarsson. Varför har inte dessa använts i Palmeutredningen?


Tusentals människor har blivit dömda efter felaktiga vittnesmål. DNA eller ljudfiler har kunnat frikänna de oskyldiga… vad sitter Palmeutredningen på?


Första polisman på Tunnelgatan/Sveavägen, Gösta Söderström, och Expressenfotografen Ulf Karlsson… varför har dessa två personer andra tider än de s.k. officiella på mordkvällen?


Ulf Karlssons filmrulle från Sabbatsbergs sjukhus…vilka foto fattas för Palmeutredningen?


Gör ensamma galningar och missbrukare mord på statsministrar, och kommer undan med det?


De två finska flickorna som var vittnen på mordkvällen, utanför Dekorima, hur sanningsenliga är deras vittnesmål?


Olof Palmes förlorade persedlar på mordkvällen… en mössa försvann… varför?


Intervjuad Mathias Oscarsson


Programledare och intervjuare Thomas Gjutarenäfve


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.