Işığın Mücevherleri

Işığın Mücevherleri

Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır. read less

Alice A. Bailey - İnisiyasyon, İnsan ve Solar Çalışmaları İnsanın Çok Boyutlu Yapısı - 1
Today
Alice A. Bailey - İnisiyasyon, İnsan ve Solar Çalışmaları İnsanın Çok Boyutlu Yapısı - 1
Yedi düzlemin her biri, söz konusu düzleme uygun belirli türde ifade araçlarının oluşumuna bir tür 'madde' ile katkıda bulunur. Bu araçlara "bedenler" denir. Şu anda farkında olduğumuz en yüksek beden monadik düzlemdeki monadik araç ya da bedendir. Bu araç, tüm sistemik düzlemlerimizin en yükseği olan logik düzleme odaklandığında çözülür. Belki de bu düzlemde, yükselen bir varlığın bu düzeyde işlev görmesini sağlayan başka bir isimsiz araç bulunabilir. Evrim yedi düzlemin hepsinin akıllıca, sevgiyle ve güçlü bir şekilde birbirine bağlanmasını gerektirir - böylece enerji tesirleri en yüksekten en düşüğe ve en düşükten en yükseğe geçebilir. Henüz durum böyle değildir ve "ilahi dolaşım akışı" olarak adlandırılan şey henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Advaita Vedanta Felsefesi | Swami Vivekananda | Bölüm 1 Maya ve Yanılsama Üzerine Notlar
1w ago
Advaita Vedanta Felsefesi | Swami Vivekananda | Bölüm 1 Maya ve Yanılsama Üzerine Notlar
Işığın Mücevherleri Advaita Vedanta Felsefesi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu video değerli öğretmen  Swami Vivekananda 1896'da Londra verdiği derslerden alınmıştır. Maya sözcüğünü duymayanınız çok azdır. Bu sözcük genellikle yanılsama, yanılma veya benzeri şeyler anlamında hatalı kullanılır. Oysa Maya kuramı Vedanta’nın temellerinden birini oluşturur; bu nedenle doğru anlaşılması gerekir. Konu kolayca yanlış anlaşılabileceği için sizden biraz sabır isteyeceğim. Veda edebiyatında Maya ilk olarak yanılma anlamında kullanılmıştır; fakat o sıralar henüz gerçek kurama ulaşılmamıştı. Orada, “Maya yoluyla İndra çeşitli suretler aldı,” gibi ifadelere rastlarız. Burada Maya’nın büyü gibi bir anlamda kullanıldığı doğrudur ve başka bazı pasajlarda da hep aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Sonra Maya sözcüğü kullanımdan düştü. Fakat bu arada düşüncesi gelişiyordu. Sonra şu soru soruldu: “Evrenin sırrını niçin öğrenemiyoruz?” Verilen cevap çok anlamlıydı: “Çünkü boş konuşuyoruz, çünkü duyulara ait şeylerle tatmin oluyoruz, çünkü arzuların peşinden koşuyoruz; bu nedenle Hakikati bir sis perdesiyle örtüyoruz.” Burada Maya sözcüğü hiç geçmez fakat cehaletimizin nedeninin kendimizle Hakikat arasına giren bir sis perdesi olduğu düşüncesi burada belirmektedir. Çok daha sonraları, Upanişadların en sonuncularından birinde Maya sözcüğünün tekrar ortaya çıktığını görüyoruz; fakat bu sefer sözcük dönüşüme uğramış, yeni bir anlam kazanmıştır. Kuramlar ortaya atılmış, yinelenmiş, başka kuramlar gündeme gelmiş ve sonunda Maya düşüncesi değişmez bir niteliğe bürünmüştür. Şvetaşvatara Upanişad’da şunu okuyoruz: “Bilin ki doğa Maya’dır ve bu Maya’nın Hükümdarı Tanrının Kendisidir.” Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Annie Besant - Teosofik Açıdan İnsanın İncelenmesi Serisi - No.1 İnsan Nedir?
17-03-2023
Annie Besant - Teosofik Açıdan İnsanın İncelenmesi Serisi - No.1 İnsan Nedir?
Annie Besant ile " Teosofik Açıdan İnsanın İncelenmesi Serisine" hoş geldiniz. Bu seri insanı anlamaya yöneliktir ve kişi kendini görmeye alıştığı zihinsel ayarı değiştirmeli ve insan ile onun içinde yaşadığı bedenleri birbirinden kesin bir biçimde ayırabilmelidir. Kendimizi dış giysilerimizle bir tutma alışkanlığında çok ileriye gittik, kendimizi bedenimiz olarak düşünmeye çok fazla alıştık. Araştırma konumuzla ilgili gerçek bir kavrama ulaşabilmek için bu tarz görüşleri geride bırakmamız gerekmektedir. Kendimizi ve giydiğimiz ve bir zaman sonra yenilerini giymek üzere çıkaracağımız bu elbiselerimizi aynı şey olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Şu anda geçici olarak içinde bulunduğumuz bu bedenlerle kendimizi özdeş tutmak, kendimizi giysilerimizle karıştırmak kadar hatalıdır. Biz onlara bağlı değiliz. Değerleri yalnızca kattıkları fayda kadardır. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Ezoterik Astroloji Derlemeleri - Terazi Burcuna Ezoterik Bakış | Dharma ve Samsara Çarkı
10-03-2023
Ezoterik Astroloji Derlemeleri - Terazi Burcuna Ezoterik Bakış | Dharma ve Samsara Çarkı
Merkezi sembol, yasa (dharma) ve saṁsāra çarkını yöneten denge veya terazidir. Terazi, tapınağın bir sütunuyla (İkizler ile) ilişkili geometrinin üstünde durur. Terazi, iḍā veya piṇgalā nāḍī'nin niteliklerinin yöneten döngü olarak tezahür edip, etmeyeceğine bağlı olarak, her iki sütunun üzerinde durabilir. Ancak çoğunlukla, denge sütunun orta kısmında durur, hayatın tüm niteliklerinin yargılayıcısı olan Yasanın ifadesini belirleyen suṣumṇā yolunu ifade eder, çünkü Terazi kardinal haçın kollarından biridir. Bu perspektiften bakıldığında, dengelerin üzerinde oturduğu lotus, Omurga Tabanı merkezinin dört yapraklı lotusu olarak da düşünülebilir. Bunun nedeni bu merkezin, tüm tezahür etmiş Yaşamın desteği veya temeli olmasıdır. Tüm Yaşamı sürdüren ve ona ilişkin faaliyet döngülerinin tezahürüne neden olan 'Tanrı' Yasasının temel desteğidir. Bu döngüler saṁsāra'nın tezahürünün toplamını yönetir ve kanun koyucu ilişkili karmanın tüm yönlerini yargılar. (Terazi'nin Hiyerarşik yöneticisi Satürn tarafından yönetilir). Brahmā'nın büyük bir yılının manvantara seyri içinde dört yuganın ve onların alt dönemlerinin üstlenilmesi muazzamdır. Büyük Çark döndükçe, buna bağlı olarak insanlık ve yeryüzündeki tüm Yaşam, o çağın belirleyici etkileriyle koşullanır.  Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Ezoterik Astroloji Çalışmaları - Akrep Burcu ve Dekanları | Mars | Venüs ve Plüton
04-03-2023
Ezoterik Astroloji Çalışmaları - Akrep Burcu ve Dekanları | Mars | Venüs ve Plüton
Akrep Burcu Dekanları Birinci dekan  Mars  22 Ekim - 1 Kasım / İkinci dekan   Venüs  1-11 Kasım / Üçüncü dekan  Plüton  11-22 Kasım Dördüncü Adım: Talip Olan 22 Ekim - 1 Kasım Mars Tersine Çark üzerinde ilerleyen Akrep burcuna ilk dekanda Mars, ikinci dekanda Venüs ve üçüncü dekanda Plüton aracılığıyla girilir. Akrep burcunun Mars dekanında öğrencilik derslerini öğrenmek zordur ve yıllar akıp giderken ve ömürler ömürleri kovalarken bu derslerle yüzleşeceksiniz - ta ki siz 'müzikle yüzleşmeyi' seçene kadar. Sonunda uyumsuzluklar çözülmeli, çatışmalar sona ermeli ve yaşam temanızı uyumlu bir ritimle oynamayı öğrenmelisiniz. Mars, içinizde özlemini çektiğiniz özgürlüğe kavuşma ve salıverilme mücadelesini heyecanlandırır. Aslında kaygılanmak için bir neden yoktur, çünkü gelecek güvence altındadır. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Güneş Burcu ile İlgili Ezoterik Astroloji Derlemeleri
25-02-2023
Güneş Burcu ile İlgili Ezoterik Astroloji Derlemeleri
Alice A. Bailey’den derlemeler 1. Ulusun Kişilik Işını O Ulusun Güneş Burcuyla İlişkilidir: "Size her ülke için iki işaret vereceğim: Biri, ülkenin ya da ulusun egosunu ya da ruhunu yönetecek olan görünen etki, diğeri ise şu anda bireysel ülkenin kişilik ışınını yöneten ve böylece kitleleri koşullandıran etki olacaktır. Halkın ruhunun, [Sayfa 68] ruh ışınının ve onu etkileyen burcun (yükselen burcu diyebiliriz) etkisine tepki verenler tarafından temsil edildiğini, kitlelerin ise kişilik ışını ve dolayısıyla belirtilen ulusun güneş burcu tarafından koşullandırıldığını unutmayın." (DON 67-68)  2. Güneş Burcu Terazi (veya Yükselen Burç Terazi) Altında Yaşamak: "Kararsızlık yaşamları, insanın karar ve kararsızlık arasında gidip geldiği ve görünüşte hiçbir eyleme geçmediği yaşamlardır. Bunlar görünürde boşa geçen ama yine de büyük değer taşıyan yaşamlardır. Bu tür enkarnasyonların sıklıkla Terazi burcunda yaşandığını ya da yükselen burcun Terazi olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Bu özel yaşamdan önce insan, çok az zorluk çekmiştir. Çökeltici karma tarafından koşullandırılmıştır ve aynı zamanda kararlara varmakta çok az zorluk yaşar çünkü seçimleri ve amaçları kişilik tarafından motive edilecek ve alt benlik tarafından belirlenecektir. Daha sonra, bir dengeleme yaşamından veya yaşamlarından sonra, zar atılır ve hareketsizlik ve kararsızlık dönemi sona erer ve ruh, eylemi belirlemeye başlar; karma o zaman bilinçli dönüşüm (transmutasyon) süreçleri altına girer. Güdüler saflaşır ve hedefler kişisel hırslardan insanlığın spiritüel hedeflerine doğru kayar." (DINA II 736-737)  3. Güneş Burcu Kişilik Özelliklerinin Göstergesi: "4. Astrolojik göstergelerin incelenmesi yoluyla bir bireyin Yaşam Yolunun kavranması. Bu bağlamda, bir insanın içine doğduğu güneş burcunu onun kişilik eğilimlerinin bir göstergesi olarak ve geçmişten miras aldığı özellikleri bünyesinde barındıran bir burç olarak görmek, ama yükselen burcu da bir insanın ruhunun gitmesini istediği yolun işaretlerini içinde barındıran bir burç olarak görmek gerekir." (GWP 119-120)  Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Sesini bizlerle paylaşan değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Ezoterik Astroloji ve Zodyak Yolculuğu - Venüs ve Merkür Yay Burcunda
25-02-2023
Ezoterik Astroloji ve Zodyak Yolculuğu - Venüs ve Merkür Yay Burcunda
Venüs ve Merkür Yay burcuna girdiler ve Güneş'in 22-11-2022 gibi olağanüstü bir tarihte Yay burcuna girmesinden sadece saatler önce birbirlerini tam bir kavuşuma kadar takip edecekler. Bu tarihteki 2'ler Yay burcunun yöneticisi Jüpiter'i temsil eder - Sevgi-Bilgeliğin 2. ışınının yöneticisi. Yay burcu hakikat anlatıcısı, eskimeyen bilgeliğin, felsefenin ve dinin - İlahi Olanın Zihninde olana dokunma arayışıdır. Merkür, zihnin ötesinde yatan sezginin ana ifadelerinden biridir ve sezgisel Yay burcunda gücü artar; ayrıca Merkür'ün karşıt burç İkizler'i yönetmesi sayesinde bu burcun akışkanlığını çağrıştırır. Yay'daki Merkür dürüst, doğrudan iletişimi temsil eder - genellikle oldukça açık sözlü ve süssüzdür, çünkü oklar doğrudan konuşalan konunun kalbine atılır.   Yay burcundaki Venüs, dışsal olarak yorumlandığında, duygusal idealizmi teşvik edebilir - Yay burcu bir şekilde paradoksal olarak burçların "en geveze" olanlarından biridir, çünkü bağlılığın/idealizmin 6. ışını en güçlü ifadesini bu burçta bulur. Dolayısıyla Yay burcundaki Venüs aynı zamanda spiritüel adanmışlıktır. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Sesini bizlerle paylaşan değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri #merkür #venüs #yayburcu
Kova Çağına Giriş Çalışmaları : Bölüm III : Mesih'in Yeniden Görünmesi ve Sonsuz ışığın Tezahürü İçin Koşullar
18-02-2023
Kova Çağına Giriş Çalışmaları : Bölüm III : Mesih'in Yeniden Görünmesi ve Sonsuz ışığın Tezahürü İçin Koşullar
Grup olarak Kova Çağıyla ilgili yaptığımız derleme çalışmalarıyla karşınızdayız. Derlemeyi e-kitap olarak çıkardığımızda ayrıca bilgilendirme yapacağız. "Sonsuz ışığın" tezahürü için koşullar Daha önceki talimatlardan birinde, bu vahiy noktalarının önemini kavramak için üç fikrin söz konusu olduğuna işaret etmiştim ve - bunları bir kez kavradığınızda - bunlar son derece açık ve basittir. "Sonsuz ışığın" tezahürü için gereken prosedür, geçici bir sentez noktasına ulaşıldığında ve yedi enerji tek bir büyük enerjik Işık halinde harmanlandığında gerçekleşir. Bu yedi enerji şimdiye kadar birleşik olarak, ilahi ifadenin en yüksek seviyelerinde "ebedi ışığı" yaratmıştır, ancak bu açığa çıkan ışık yalnızca törensel düzenin yedinci ışını aktif olduğunda ve üç dünyada ve dolayısıyla zorunlu olarak yedinci düzlemde, fiziksel düzlemde tezahür sürecinde olduğunda yer bulur. Böyle bir tezahür kaçınılmaz olarak gezegensel kriz anlarında, yedinci ışının aktif olduğu ve güneşin Kova burcunda olduğu zamanlarda gerçekleşir. Böyle bir ilişki kombinasyonu şimdi kurulmaktadır, çünkü yedinci ışın hızla tezahür etmektedir ve güneş Kova burcundadır, çünkü Kova Çağı yeni başlamaktadır... DINA II 425 Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Yay Burcu Efsaneleri ve Mitolojileri
18-02-2023
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Yay Burcu Efsaneleri ve Mitolojileri
Akrebin karanlığından sonra kurtuluş, bir atın kanatlarında gelir. Değişken bir ateş burcu olarak Yay, aydınlanma ve gerçeğin daha yüksek bilgisi için bir arayış içindedir. Dünya ile gökler arasında bir köprü oluşturmak için hayvan ve insanı birleştirir. Yay eril bir burçtur ve Jüpiter tarafından yönetilir, ve Merkür tarafından yönetilen karşıt burç İkizler tarafından dengelenir ve tamamlanır. Glif, geleceğe doğru fırlatılmaya hazır, okçunun yukarı-bakan okudur. Yay macerayı ve anlam arayışını temsil eder. Özgürlüğü seven bir burçtur, tez canlı ve eğlencelidir, ancak kolayca sıkılabilir. Yay takımyıldızı mitolojik bir yaratık olan yarı-insan, yarı-at Sentor'dur. Efsaneye göre Sentorlar hovarda partileriyle tanınırlardı. Vahşi ve yabaniydiler, sarhoş olmayı ve kehanetlerde bulunmayı severlerdi. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Hagrid'in dediği gibi: "Asla bir Sentor’dan doğru bir cevap almaya çalışma. Tıpkı o lanet yıldız gözlemcileri gibidirler. Aydan daha yakın (dünyevi olan) hiçbir şeyle ilgilenmezler." Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Sesini bizlerle paylaşan değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Zihin Kontrolü Serisi-Vedanta-Yoga Felsefesine Bakış-Bilinçaltı Zihnin Kontrolü
11-02-2023
Zihin Kontrolü Serisi-Vedanta-Yoga Felsefesine Bakış-Bilinçaltı Zihnin Kontrolü
Zihnimizi ciddi olarak kontrol etmeye çalıştığımız an etrafımızı içsel zorluklar sarar. Ne kadar israr edersek, bir süre için zorluklarımız o kadar büyük olabilir. Şaşkınlık içinde kendimize şöyle sorarız, 'Ne! Yoksa günden güne ve dini ciddiye aldığımdan beri kötüye mi gidiyorum?' Aslında endişelenmemize gerek yok. Çoğunlukla böyle olur. Burada olan şudur: bilinçli zihnimizi bilerek kontrol etmeye çalışırken bilinçaltı zihnimizin karşıt güçleriyle çarpışırız.  Bu karşıt güçler bizim biriken samskara 'larımızdan, geçmiş izlenim ve eğilimlerimizden başka birşey değildir. Düşündüğümüz ve yaptığımız herşey zihnimizde güçlü bir izlenim bırakır. Bu izlenimler bilinçaltından patlayarak çıkar ve ifade bulmak ve yeniden tezahür etmek ister. Bilinçli zihinle düşündüklerimize aykırı oldukları zaman bu didişmeye yol açar. Bilinçaltı zihin bir evdeki kiler gibidir. Bir gün orayı temizlemeyi düşünene kadar orada ne kadar döküntü olduğunu bilmezsiniz.  Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri #vedanta #yogafelsefesi
Zihin Kontrolü Serisi-Vedanta-Yoga Felsefesine Bakış - Düşünce Kontrolü Bir Gizem
04-02-2023
Zihin Kontrolü Serisi-Vedanta-Yoga Felsefesine Bakış - Düşünce Kontrolü Bir Gizem
Genel sistemdeki en önemli şey düşünce kontrolüdür. Düşüncesini nasıl düzenleyeceğini bilen kişi zihnini nasıl kontrol edeceğini de bilir. Düşüncelerimizi nasıl kontrol ederiz? Başlangıç aşamasındaki düşünce kontrolü zihinde hiç düşünce olmayacağı anlamına gelmez. Düşüncesiz bir hal aptal bir hal olabilir. Başlangıç aşamasında düşünce kontrolü, bilerek iyi şeyler düşünme ve kötü ya da yanlış şeyler düşünmekten kaçınma kapasitesi geliştirmek demektir. Buda, düşünce kontrolü yöntemi konusunda verdiği ayrıntılı vaazların birinden sonra öğretilerini şöyle özetledi:  Unutmayın, bhikku’lar, yanlış düşünceler karşısında zafer kazanmanın tek yolu ara sıra kişinin zihninin safhalarını gözden geçirmek, bunlar üstüne düşünmek, kötü olan her şeyi kökünden söküp atmak ve iyi olan her şeyi beslemektir. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri #vedanta #yogafelsefesi
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Virgo - Başak Burcu Ezoterik Astroloji
28-01-2023
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Virgo - Başak Burcu Ezoterik Astroloji
Başak, zodyakta yer alan burçlar arasında sembolizmi açısından, gizli ruhani gerçekliği muhafaza etmek, beslemek ve en sonunda meydana çıkarmak olarak tanımlanabilecek evrimsel sürecin bu bütünlüklü hedefini gözeten en belirgin burçlardandır. Bu formların her biri örtüktür ancak insan formu tam teçhizatlıdır ve kutsallığın diğer tüm ifadelerinden farklı bir tutumla tezahür ettirmeye yatkındır -ve bu sayede niyet edilen bütün yaratıcı süreç somut ve objektif hale getirilir.  İkizler ve Başak, yakın bir şekilde ilişkilidir fakat İkizler zıtlıkların biraradalığını temsil eder, iki ayrı varlık olarak ruh ve bedeni - oysa ki Başak’ta bu ikisi harmanlanmıştır, birbirleri için yüksek derecede önemli ve yücedir; anne Mesih’in/İsa’nın tohumunu korur; madde ise gizli ruha değer gösterir, muhafaza eder ve onu besler. Başak’ın vazifesine ait gerçekliği en isabetli şekilde cisimleştiren temel düşünce şöyle ifade edilebilir: “İçinizdeki Mesih, cennetin umudu.”  Ezoterik Astroloji,  Alice A. Bailey Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Videoda sesini bizle paylaşan Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Libra - Terazi Burcu Ezoterik Astroloji Derlemesi
21-01-2023
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Libra - Terazi Burcu Ezoterik Astroloji Derlemesi
Terazinin Yolcuğuna Ait Ezoterik Derlemeler  Alice A. Bailey’nin Ezoterik Astroloji kitabından derlenmiştir. Terazi, ilişkilenmemiş olandır Öğrenciler ve zodyak burçları ile bağlantılı olarak İkizler ve Terazi, - yönetici gezegenleri aracılığıyla - beşinci ve yedinci ışın enerjilerini ifade eden iki takımyıldızıdır. Bazı okült nedenlerle, diğer tüm burçlar ile ilişkisiz halde dururlar. (EA s. 66) Ruh, Terazi’de bir denge noktasına ulaşır Koç’ta spiritüel enerji olarak görünen, ruhun formda ilk kez vücut bulduğu (enkarne olduğu) burç olan Yengeç’te ruh evresine girer, ruh ve kişiliğin işbirliğine dair bir dengeye eriştiği Terazi’de bir denge durumu noktasına ulaşır, ve Oğlak’ta iradenin doğası memnuniyete ulaşır ve öngörülen hedefe erişilir. (EA s. 93)  Terazi ve çarkın tersine dönüşü Yanan zemin krizi, Üranüs’ün faaliyeti aracılığıyla meydana gelir. Buraya Terazi’de seçimini yapan inisiyenin özgür iradesi aracılığıyla girilir, genellikle çarkın tersine dönüşünün gerçekleştiği an olan denge noktasıdır. Burada kişi, her zamanki gibi ve alışkanlıklara uygun şekilde devam etmek, veya çarkı tersine döndürerek yanan zeminden özgürleşmeye doğru varmak arasında seçim yapmak zorundadır. Terazi, Koç’un zıttı olan kutuptur ve dolayısıyla yakından ilişkilidirler. Şunu farketmelisiniz ki, Koç ile ilişkili olan veya kendilerini onun aracılığıyla yansıtan ışınlar, ilginç biçimde denge içindedir, birinci ışın ve yedinci ışın en yüksek ve en düşük olandır, ve bu nedenle Terazi’de sağlanacak, çarkın ötesinde bir denge noktasını gerektirir. (EA s. 101)          Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Sesini bizlerle paylaşan Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Scorpio - Akrep Burcu Ve Üçgenler
14-01-2023
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Scorpio - Akrep Burcu Ve Üçgenler
Üçgenler Bilimi ve Akrep Alice A. Bailey’den Derleme Akrep burcu, iki denge veya kararlılık (dengelilik) burcu olan Yay ve Terazi burçlarının arasında uzanan yolun ortasında yer alır. Terazi, Akrep'in gayretli sınama ve denemesinden önce bir ara döneme veya kayda değer bir denge noktasına işaret eder. İlk olarak, mürit inisiyasyon almadan önce kendisini ya kendi insan kişiliği ve süreçleriyle ya da insan krallığıyla özdeşleştirmeyi kesinlikle bırakmalıdır. Gelecek için vurgusu, spiritüel ruh ve doğadaki beşinci krallık üstünde olmalıdır. İkinci olarak, Akrep burcunda geliştirilmiş, test edilmiş ve doğru bulunmuş olan zihnin gücü, kendi etkinliğinde azalmaya başlar ve sezgi onun yerini almaya başlar - bu da arzuyu spiritüel özleme dönüştürür. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Bu değerli paylaşım için Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Scorpio - Akrep Efsaneleri ve Mitolojileri
07-01-2023
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Scorpio - Akrep Efsaneleri ve Mitolojileri
Zodyak Efsaneleri devam ediyor. Sıra akrepte: Dengeli teraziyi geride bırakıyor ve akrebin iğnesini göze alıyoruz. Sabit bir su burcu olan Akrep, duygusal güç ile yaşam ve ölümün gizemlerini aramak için karanlığa nüfuz eder. Eskinin üzeri örtülerek bilgeliğin nilüferinin büyüdüğü çamura dönüştürülür. Akrep dişil bir burçtur ve Mars ile Plüton tarafından yönetilir. Venüs tarafından yönetilen karşıt burç Boğa tarafından dengelenir ve tamamlanır. Akrep glifi, eski yöneticisi Mars gibi ok şeklinde kuyruğu olan bir M harfine benzer. Daha önce Başak glifinde görüldüğü üzere Kundalini yılan enerjisini temsil eder. Başak burcunda enerji içe dönük ve kendi içine kapanıktır, ancak Akrep burcunda dışarıya ve yukarıya doğru patlar. Yılan enerjisi yaşam gücüdür ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak yaratıcı veya yıkıcı olabilir. Bu, farkındalık ve öz-ustalık seviyesine bağlıdır, dolayısıyla bilgelik ve ruhsal uyanışı gösterebileceği gibi şehvet, tutku ve güç gibi daha düşük içgüdüleri de gösterebilir. Bu enerji seviyeleri Akrep burcunun ikili sembolizminde ve burcu temsil eden iki yaratıkta gösterilir: akrep ve kartal. Yunanlılara göre, Akrep takımyıldızı büyük avcı Orion'u öldürmekten sorumlu akreptir. Hikayenin birden fazla versiyonu vardır ama hepsi de Orion'un boyundan büyük işlere kalkışması ve böbürlenip kibirlenerek çeşitli tanrıçaları kızdırmasıyla ilgilidir. Bir hikayede Gaia, Orion'un, sevgili hayvanlarını öldürmeyi planladığını fark eder ve ona saldırması için akrebi gönderir. Bir diğerinde ise Orion Artemis'i kızdırır ve Artemis de onu ya bir okla öldürür ya da akrebi üzerine salar. Her ne olduysa, Orion bunu kendi başına getirmiştir. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Sesini bizimle paylaşan değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Terazi’nin Ardındaki Hikaye
31-12-2022
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Terazi’nin Ardındaki Hikaye
Zodyak Efsaneleri: Terazi’nin Ardındaki Hikaye  Bakireyi ritüellerine bırakarak, yılın dengesine ve Zodyak'ın yarıyol noktasına ulaşıyoruz. Terazi, kuzey yarım kürede gerçekleşen, günler ve gecelerin eşit uzunlukta olduğu sonbahar ekinoksu noktasına işaret eder. Kardinal bir hava burcu olarak Terazi, oran ve güzellik yasalarının incelikli bir algısına dayanan yargılama aracılığıyla, ahengi getirmeyi ister.     Terazi eril bir burçtur ve Venüs tarafından yönetilir. Mars tarafından yönetilen Koç'un karşıt burcu olarak dengeli ve tamamlayıcıdır. Burcun vasıflarındaki hem eril hem de dişil niteliklerin birleşimi ve yöneticisi, Terazi'ye, göreceğimiz gibi mitolojide de karşılığını bulan erdişi (hem erkek, hem dişi) bir his verir. Bu aynı zamanda Terazi'nin ilişki yoluyla başardığı, karşıtlar arasındaki denge ihtiyacını da yansıtır. Zodyak'ın ilk altı burcu daha kişisel olarak odaklanmıştır, ancak son altısı bizi diğerlerine ve kolektife bağlar. Terazi, bu daha sosyal ve diğerleri-odaklı burçların ilkidir. Ve yine de cansız bir nesneyle  - bir çift tartı ile - temsil edilir. Bu bize, bedenin içgüdülerinin ve hislerinin ötesindeki fikirler ve rasyonel yasalar alanına geçtiğimizi anlatır. Bazı kültürlerde Terazi’nin takımyıldızı başlangıçta Akrep'in bir parçası olarak görülüyordu ve ‘Kıskaçlar’ olarak adlandırılıyordu. Sonunda, muhtemelen ekinoksların devinimleri nedeniyle kendi başına bir takımyıldız olarak kabul edildi. Terazi ekliptik üzerindeki yerine geçtiği için, Ekinoks’ta dengeyi temsil etmiş olduğunu görmek anlam kazanıyor. Terazi artık ekinoksta ekliptik üzerinde yükselmese de - devinim hiçbir zaman sona ermez! - toplum ve insan yasalarıyla ilişkili olması nedeniyle o hala denge, ahenk ve güzelliğin anlamını taşır. Yargı ve adalet antik dünyada çoğunlukla bir tanrıça olarak temsil edildi, ancak Sümerlerde böyle değildir Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Sesini bizlerle paylaşan Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Virgo -Başak Burcunun Özü
24-12-2022
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Virgo -Başak Burcunun Özü
Güneş, yıllık yolculuğunda Başak burcuna girmek üzere. Zodyak işaretleri ifadelerinde neredeyse sonsuzdur – kendi evrimlerine sahip olan, ancak insan evrimiyle yakından ilişkili olan büyük Yaşamlar olarak; gelişmiş insan tepkisinin seviyesine bağlı olarak çeşitli etki seviyelerine sahiptirler. Bu nedenle, Merkür tarafından giriş seviyesinde yönetilen Başak fiziksel sağlıkla ilgili bir burçtur ve alt bağırsakları yönetir, ayrımcı ve analitik bir zihin, kesin ve titiz, genellikle mükemmeliyetçidir. Bakire Başak, ahlaki saflığı ile bilinir, besleyici, anne ve şifacıdır - ancak hijyene takıntılı olabilir. Saflık, İkizler şovalyesi Mary Whitehouse örneğinde olduğu gibi püritenlik hale gelebilir. Başak burcu ihtiyatlı ve iş/hizmet odaklı, titiz ve güvenilirdir. Tersine, Başak alt akılda yakalanabilir, vesveselenme ve hata bulmaya eğilimlidir. Ayrılıkçı zihin tarafından yapılan eleştiri, Başak'ın en kötü özelliği olabilir. Bir mükemmeliyetçi olarak Başak, genellikle çok talepkar veya telaşlı olması nedeniyle bir ortak bulmakta zorlanır. Başağın çevresindeki negatifliğe karşı duyarlılığı - genellikle Ay tarafından yönetilen bir başka hassas burç olan Yengeç'ten farklı olarak Başağı münzevi kılar. Başak üçlü tanrıçadır – sırasıyla zihinsel, astral ve fiziksel planlarda gerçekleşen üç katlı şifa ve bütünleşmeyi temsil eden Havva, İsis ve Meryem. Başak, bebek Mesihi besleyen ve koruyan Bakire Anne'dir. O, zamanın rahminde hareket eden ruhtur. Sevgi-Bilgeliğin ikinci ışını en güçlü ifadesini bu burçta bulur ve İsa, Krişna ve Buda gibi birçok ruhsal lider ilahi olarak planlanmıştır. Başak, fikirleri güzel bir dille veya şiirle süsleyen zengin bir şekilde ifade eden yazardır; ince detaylara ve nüanslara titiz ve rafine bir dikkat gösteren güzel sanatçı; kumaşlar, desenler, doku ve renklerle çalışan terzidir. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri Seslendirme için değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Kendisi bazı şeyleri duyabilmemiz için emek vermeye devam ediyor.
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Virgo - Başak Mitolojileri; Demeter ve Artemis
17-12-2022
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Virgo - Başak Mitolojileri; Demeter ve Artemis
Kükreyen aslanı geride bırakırken mütevazi bakireyi kucaklıyoruz. Değişken bir toprak burcu olarak Başak, karşıtların alaşımlı sentezi aracılığıyla düzen ve mükemmeliyeti getirme gayreti içindedir. Dişi olarak Başak, ateşi ve tahılı/ekini taşır, ve hayatın gizemlerini, doğanın döngülerini ve şeylerin büyümesini sağlayan gücü vücuda getirir. Başak dişil bir burçtur ve Merkür tarafından yönetilir, bununla beraber bazıları şifacı Kiron (Chiron) tarafından yönetilmesi gerektiğini söylerken, bazıları da Ceres'e, Romalıların hasat tanrıçasına atıfta bulunurlar. Bu modern önerilerin tam aksi yönünde, Merkür Başak içinde yüceltilir ve burcun şifa (iyileşme) dokusuna bir sembolizm katmanı daha eklenmiş olur. Başak, kendisinin zıt burcu olan, Jüpiter ve Neptün ile yönetilen İkizler burcu ile dengelenir ve bütünlenir. Başak sembolü, dünyaya doğru oyuk açan bir yılanın başını temsil eden, spirali olan M harfine benzer. Bu, burcun kapsayıcılığını ve Shakti'nin potansiyel ustalığını, iç ateşi veya bedende merkezlenen bilinçliliği sembolize eden sarmal Kundalini yılanıdır. (Bunu, yılanın başının yukarılara yükseldiği Akrep'in sembolü ile karşılaştırabilirsiniz.) Sarmal aynı zamanda, kutsal geometri ile ve yoni (rahim) formundaki İlahi Dişil ile birleşen, zıtlıkların birlikteliğinin sembolü vesica piscis'in şekline de form verir. Başak takımyıldızı, Yunan adalet tanrıçası Astrea ile adlandırılmıştır. İsmi 'yıldız bakiresi' anlamını taşır ve gün batımının tanrısı Titans Astreus ile şafağın tanrıçası Eos'un kızıdır. Yunan mitolojisine göre Astraea, Gümüş Çağı'nın sonunda Dünya'yı terk eden son ölümsüzdür. İnsanların kötü eylemlerinden (günahkarlıklarından) öylesine iğrenir ki, cennete kaçarak Başak haline gelir. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri Seslendirme için değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Kendisi bazı şeyleri duyabilmemiz için emek vermeye devam ediyor.
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Leo - Aslan Burcu Gelirken
10-12-2022
Astroloji Serisi ve Zodyak Yolculuğu - Leo - Aslan Burcu Gelirken
Astroloji Serisine hoş geldiğiniz. Bu serideki videolar zodyak burçlarının doğasına dair Ezoterik Astrolojiden derlediğimiz bilgileri içerir. İlk olarak içinde bulunduğumuz Ay, Leo ile başlıyoruz.  Aslan Gelirken Yengeç'in sulu derinliklerinden kükreyen bir Aslan çıkar. Sabit bir ateş burcu olarak Leo, yaşamın doğal yaratıcı dürtüsünü alır ve onu dünyayla paylaşması için odak ve istikrar verir. Gerçek yaratıcılık, içsel güneş tarafından desteklenen kahramanca bir kendini keşfetme arayışını ve kim olduğunuzu ve kim olabileceğinizi bulma arzusunu içerir. Aslan eril bir işarettir ve Güneş tarafından yönetilir. Satürn ve Uranüs tarafından yönetilen, Jüpiter'in sevgi dolu enerjisi tarafından yönetilen, Yüksek zihin ve sezgi ile ilişkili olan Kova'nın zıt burcu ile dengelenir ve tamamlanır. Aslan, bireyselliğin ve kişisel egemenliğin işaretidir ve ayrıca Tanrı'nın iradesine teslimiyetin işaretidir. Aslan, Canavarların Kralı ve Ormanın Kralıdır ve bu unvanlar doğal olarak erkek hayvanla ilişkilendirilir. Ama aslanlar anaerkildir - bir nevi. Ancak dişi aslanlar gururu temsil ederler ve işin çoğunu onlar yaparlar. Yavruları yetiştiren de, avlanıp yiyecek bulan da onlardır. Leo, kozmik anlamda (ve güneş sistemimizden tamamen ayrı olarak) Sirius tarafından yönetilir. İsis - Bilgelik Sophia - Sirius'tur: Sfenks Aslan ile hizalıdır. Tanrıça ve aslan arasındaki bağlantı, doğanın daha karanlık, vahşi yanını ve aynı zamanda annenin şiddetli koruyucu niteliğini gösterir. Modern zamanlarda, dişil enerji genellikle alıcı ve pasif olarak nitelendirilirken, şiddetli taraf göz ardı edilir veya şeytanlaştırılır. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri Seslendirme için değerli Gamze Kızıltuğ'a teşekkür ederiz. Kendisi bazı şeyleri duyabilmemiz için emek vermeye devam ediyor.
Tantra : Gerçeği Algılamanın Yoluna Yoga Bakışı
03-12-2022
Tantra : Gerçeği Algılamanın Yoluna Yoga Bakışı
Modern araştırmalar dinsel felsefenin Tantra sistemiyle Vedalar arasındaki benzerliğini ortaya koymaktadır. Tantra'nın kendisi, Vedik kökeninden söz eder; gelişimi sırasında Upanişadların, yoganın ve puranaların etkilerini ortaya koymaktadır. Modern Hinduizm'in ritüellere dayalı ibadet şekli büyük ölçüde tantralar ile renklendirilmiştir ve bu olgu özellikle Bengal, Kaşmir, Gujarat ve Malabaf da kayda değer bir şekilde göze çarpar. Tantra'ya göre gerçeklik, chit veya saf şuurdur ki, bu da sat veya varlık veya ananda veya cennetteymişçesine mutlulukla özdeştir. Dolayısıyla hem Vedanta, hem de Tantra, gerçeğin doğasıyla ilgili olarak ortak kanıya sahiptirler, ancak, şu önemli farklılık söz konusudur: Sat, varlık, şuurluluk, cennetteymişçesine mutluluk veya satçidananda maya aracılığıyla kısıtlanır ve aşkın doğası da terim ve kategoriler yoluyla ifade edilir. Işığın Mücevherleri, kova çağının hedefleri nedeniyle, iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol Himalaya Bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın Mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmeti önemser, öncelik oradadır.  Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, balık çağının, korku dolu, adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez, aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Adanacak bir şey varsa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicihitta anlayışlarına yaklaşır, bu kıymetli amacı kendisine ayna olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, bizler için “işaret feneri” gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisi ile oluşan bu ışık, grubun nişanıdır. Göklerin sabit haçını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu; aşramları, ray enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Adreslerimiz https://linktr.ee/isiginmucevherleri