#19 - Những địa danh du lịch vừa khó đi vừa “khó đi”

MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT

16-02-2022 • 51 mins

Có những tour du lịch, những địa danh hiểm trở vô cùng khó đi, nhưng khó đi là một chuyện, du khách còn khó có thể được đi nữa? Vì sao nhỉ? Một Vòng Trái Đất hôm nay sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé.