MingReading

Thu Minh

Podcast được truyền cảm hứng từ 1 cuốn sách, 1 bài báo, 1 dòng chữ,...và từ cuộc sống của Ming Gmail: mingreadingpodcast@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/MingReading/ Instagram: https://www.instagram.com/mingreading_podcast/ read less