رسالۀ دوّم پطرس رسول - ۷

زندگی تازه

Mar 17 2022 • 27 mins

روح‌القدس، اشخاص را تحت تأثیر قرار داده تا از جانب خدا سخن بگويند. نويسندگان کتاب مقدس، تحت ‌تأثیر مستقيم روح‌القدس، کلام خدا را نوشتند.‏

You Might Like

Osho Hindi
Osho Hindi
Mahant Govind Das Swami
Mahabharat
Mahabharat
Fever FM - HT Smartcast
Shiva - Narrated by Jackie Shroff
Shiva - Narrated by Jackie Shroff
Fever FM - HT Smartcast
Sadhguru talks
Sadhguru talks
Sachin nelwade
Bhagavad Gita (English)
Bhagavad Gita (English)
Swami Adgadanand
Krishna Bhajans
Krishna Bhajans
Shemaroo Entertainment
panchavedika
panchavedika
VISHNU VARDHAN SHARMA
Shri Ganesh Chaturthi Pooja & Vidhi
Shri Ganesh Chaturthi Pooja & Vidhi
Rajshri Entertainment Private Limited
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM