TERMOSTAT Q

TERMOSTAT SPACE

/SK\ Termostat Q je podcast od kolektívu TERMOSTAT SPACE, podporujúci rozvoj umenia a kultúry CZ/SK. Snažíme sa zachytiť myšlienkové procesy umelcov v hudobnom priemysle a ľudí pracujúcich v kreatívnom odvetví. Spolupracujeme s umelcami, ktorí si podľa nás zaslúžia väčšiu pozornosť. /EN\ Termostat Q is a podcast from the TERMOSTAT SPACE collective, supporting the development of art and culture of CZ/SK. We try to capture the thought processes of artists in the music industry and people working in the creative industry. We work with artists who, in our opinion, deserve a greater spotlight. read less
MusicMusic

Episodes

TERMOSTAT Q x TOELLO • SK
Dec 17 2021
TERMOSTAT Q x TOELLO • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Toello je človek - tvorca - kreatívec. Posledných 6 rokov sa najviac venuje hudbe, ktorú je možné zaradiť (v prípade núdze) medzi alt-pop/art-pop s prvkami hip-hopu, rocku a elektroniky. Hudbu vydáva od roku 2016 a prešiel si mnohými hudobnými projektami. Sprvoti vydával hudbu pod svojim nudnejším (a prudko civilným) menom "Tom Trník", potom cez alter-ego "Brains for sale" a nakoniec pristál na prezývke "Toello", ktorú si už snáď nechá. V budúcnosti chce sa chce rozvinúť do viacerých odvetví umeleckej sféry. -EN- Toello is a man - a creator. For the last 6 years he has been mostly involved in music that can be classified (in case of emergency) as alt-pop/art-pop with elements of hip-hop, rock and electronica. He has been releasing music since 2016 and has been through many musical projects. Initially releasing music under his more boring (and fiercely civilian) name "Tom Trník", then through his alter-ego "Brains for sale", and finally landing on the nickname "Toello", which he will hopefully keep. In the future, he wants to branch out into multiple branches of the artistic sphere. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x ISOBUTANE • SK
Dec 10 2021
TERMOSTAT Q x ISOBUTANE • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Multižánrový elektronický producent a elektronika, ktorá presahuje hranice klasických klubových tancovačiek, či ambientného snenia, tak by sa dal charakterizovať Isobutane. Za projektom stojí Martin Krajčír, ktorý si na lokálnej elektronickej scéne vybudoval stabilné miesto, ktoré neskôr vymenil za post gitaristu v kapele The Ills. V súčasnosti sa vrátil opäť k elektronike, ktorá je žánrovo pestrá a mení sa nielen od albumu k albumu, ale aj od koncertu ku koncertu. Okrem vlastného projektu je ho tiež vídať aj v kapele Quatro Emocione. -EN- ISOBUTANE Is a multi-genre electronic producer and electronics that transcends the boundaries of classic club dancers or ambient dreaming. The project is backed by Martin Krajčír, who has built a stable position on the Slovak electronic scene, which he later exchanged for the post of guitarist in the band The Ills. Now, he has returned to electronic music, which is varied in genre and varies not only from album to album, but also from concert to concert. In addition to his own project, he is also seen in the band Quatro Emocione. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x CARL. • SK
Dec 3 2021
TERMOSTAT Q x CARL. • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Carl. je projekt Erika Debnára, ktorý začal približne v roku 2017. DJ a začínajúci producent elektronickej hudby sa z počiatku venoval iba drum and bassu, no neskôr pochopil že pomalšie BPM je jeho srdcu bližšie. Za mixom ho môžeš preto vidieť hopkať do prijemnych rytmov house music. Jeho snom je na slovensku presadiť sériu eventov ktoré budú zamerané čisto na veľmi jemnú odnož housu. Tomuto žánru sa venuje aj ako začínajúci producent. -EN- Carl. is a project by Erik Debnár, which started around 2017. DJ and beginning producer of electronic music Carl., initially focused only on drum and bass, but later understood that slower BPM is closer to his heart. you can therefore see him Behind the mix hopping into the pleasant rhythms of house music. His dream is to push through a series of events in Slovakia that are focused purely on a very fine branch of the house music. He is also focusing on this genre as a beginning producer. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x SAMETH • SK
Nov 26 2021
TERMOSTAT Q x SAMETH • SK
SAMETH ///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Samuel Németh , známy pod umeleckým menom Sameth, je slovenský raper a člen skupiny Blackout. Od roku 2017 sa venuje rapu a momentálne má vydané dve EP (Vatra , PUSH THE PACE ), obe z roku 2021. Sám seba pokladá za začínajúceho interpreta s veľkými cieľmi a ešte väčším odhodlaním. -EN- Samuel Németh , known by his stage name Sameth, is a Slovak rapper and member of the group Blackout. He has been rapping since 2017 and has currently released two EPs (Vatra , PUSH THE PACE ), both from 2021. He considers himself an emerging artist with big goals and even bigger determination. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x BULP • SK
Nov 5 2021
TERMOSTAT Q x BULP • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- BULP je alter ego Sama Štefanca, mladého producenta elektronickej hudby, ktorého tvorba predstavuje zmes dynamických rytmov a melodických liniek s dôrazom na pútavú atmosféru. Vo svojej tvorbe prezentuje kombináciu, ktorá organicky prepája súčasnú tanečnú hudbu s filmovo znejúcimi plochami. Live show tak vie poslucháča preniesť za hranice klubu a späť. Popri projekte Bulp je Samo taktiež autorom viacerých soundtrackov do audiovizuálnych diel. -EN- BULP is the alter ego of Samo Štefanec, a young producer of electronic music, whose work represents a mixture of dynamic rhythms and melodic lines with an emphasis on an engaging atmosphere. In his work, he presents a combination that organically connects contemporary dance music with film-sounding surfaces. The live show can take the listener beyond the boundaries of the club and back. In addition to the Bulp project, Samo is also the author of several audiotracks for audiovisual works. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x KEOSZ • SK
Oct 29 2021
TERMOSTAT Q x KEOSZ • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Keosz je multižánrový projekt Erika Osvalda, založený v roku 2008, ktorý je známy svojou hlbokou emotívnou a melancholickou hudbou. Svoju kariéru začal s žánrami ako Chillout a Electro music. Po niekoľkých rokoch a niekoľkých dobrých hudobných dielach Erik zlepšil svoje produkčné schopnosti a vydal rôzne drum and bassové EPčka po celom svete. Keďže nebol viazaný na jeden žáner, začal viac experimentovať s neortodoxnými rytmami a atmosférami vo svojich zvukoch. -EN- Keosz is a multi-genre one man project founded in 2008 by artist Erik Osvald, he is known for his deep emotional and melancholic music. Being born into a home of music, his mother a Piano player, he was a quick learner of musical structure and rejected music school to walk his own path. He started his career with Chillout and Electro music. After few years and few good releases Erik improved his production skills and released various drum and bass EP’s worldwide. Not one to be tied to one genre he started experimenting more with unorthodox rhythms and atmospheres in his sounds. Erik participated in Redbull music bass camp in Prague in 2015. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist.
TERMOSTAT Q x KATOV SYN(TH) • SK
Oct 22 2021
TERMOSTAT Q x KATOV SYN(TH) • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Dominik Novák je multiinštrumentalista a hudobný producent, aktuálne pôsobiaci v zoskupeniach Kúpel Mysle, Kultúra Smrti a v audiovizuálnom projekte The Blackwood Incident. Jeho sólová tvorba pod aliasom Katov Syn(th) sa vyznačuje kombináciou kazetových loopov, analógovej syntézy a spätnej väzby, ktoré posúvajú hranice fyzického zvuku do hlbších úrovní vedomia. Možno ju počuť napríklad na debutovom albume The Blackwood Incident Curse of the Tribe či v rámci tanečných predstavení Soni Kúdeľovej Autopilot a Autocorrect. Je členom projektu Batyskaf, ktorý sa zameriava na organizáciu podujatí nezávislej kultúry v Bratislave. -EN- Dominik Novák is a multi-instrumentalist and music producer, currently active in the bands Kúpel Mysle, Kultúra Smrti and in the audiovisual project The Blackwood Incident. His solo work under the alias Katov Syn(th) is characterized by a combination of tape loops, analog synthesis and feedback that push the boundaries of physical sound to deeper levels of consciousness. She can be heard, for example, on The Blackwood Incident's debut album Curse of the Tribe or in Sonia Kudelova's dance performances Autopilot and Autocorrect. She is a member of the Batyskaf project, which focuses on organizing independent culture events in Bratislava. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x SKY LEON • ENG
Oct 15 2021
TERMOSTAT Q x SKY LEON • ENG
///ABOUT ARTIST\\\ -EN- is a Berlin based producer and performer. He was born in 1992 in a small industrial town in south Poland. At the age of 20 he moved to Berlin and almost immediately started producing after discovering the capital's pungent Techno scene, which heavily influenced his sound. Leon’s productions are queer, hypnotic, sexual and personal, displaying the beautiful and the ugly of the techno bunkers all over the world. -SK- Je berlínsky producent a interpret. Narodil sa v roku 1992 v malom priemyselnom meste na juhu Poľska. Do Berlína sa presťahoval, keď mal 20 rokov a takmer okamžite začaal produkovať hudbu. Inšpiroval ho najmň objav berlínskej techno scény, ktorá výrazne ovplyvnila jeho zvuk. Leonove skladby sú hypnotické, sexy a osobité. Zdôraazňujú krásu a ťažkú dessivú atmosféru technobunkrov po celom svete. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight. -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight.
TERMOSTAT Q x BAD BOOMBOX • ENG
Aug 6 2021
TERMOSTAT Q x BAD BOOMBOX • ENG
///ABOUT ARTIST\\\ -EN- Bad Boombox (Djeki Morris) characterizes the quintessential electronic DJ / Producer talent - a Techno, Acid, House artist with sharp technical ability whose personality shines through the casting shadows of mainstage media as a beacon of positivity and inclusiveness in the world of contemporary dance music. one of his tracks sparked a Tiktok trend and gained over one billion combined views in one month. -SK- Bad Boombox (Djeki Morris) stelesňuje typického elektronického DJ(a) a producentský talent s prvkami žánrov techna, acidu, housu. Je to umelec s vynikajúcimi technickými schopnosťami, ktorého osobnosť žiari v tieňoch mainstage médií ako maják pozitivity a inkluzívnosti vo svete súčasnej tanečnej hudby. jedna z jeho skladieb vyvolala virálny Tiktok trend  a za jeden mesiac získala viac ako miliardu zobrazení. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x BLAME YOUR GENES • SK
Jul 30 2021
TERMOSTAT Q x BLAME YOUR GENES • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Blame Your Genes je sólový elektronický projekt Lukáša Zdurienčíka, ktorým hrá na strunu vyznávačom rovných aj zlomených beatov. Klubové parkety privádza do varu tanečnejšími žánrami ako sú house, elektropop alebo breakbeat. Domácu scénu prekvapil rozmanitosťou a vyzretosťou svojho debutového EP “Liquid White”, ktorým si vyslúžil aj shortlist na Rádiohlavách v kategórii Objav roka. Nasledujúce EP s názvom “Planets” vydal na rešpektovanom nemeckom lebeli Traum Schallplatten a získal s ním taktiež nomináciu na Radio_Head awards v kategórii “Elektronická hudba”. -EN- Blame your genes is a solo project of Lukáš Zdurienčík, frontman of an indie-pop band Elections in the deaftown, by wich he pleases the devotees of both straight and broken beats. In his work he combines genres such as house, electropop or breakbeat and his sets and live shows brings the dance floor to the boil. As a newcomer to the electronic scene he surprised with his mature debut EP “Liguid white”. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x BREATHE THE VAPOR • SK
Jul 9 2021
TERMOSTAT Q x BREATHE THE VAPOR • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Lukáš Klinec je študent zvukovej skladby a hudobný producent elektronickej tanečnej hudby. V jeho hudobnom projekte Breathe the Vapor sa sústreďuje na široké spektrum žánrov a podporuje ich vlastným, nostalgickým 80's a 90's vizuálom inšpirovaným estetikou vaporwave. Lofi Hip-hop, Jungle, FutureFunk, 80's Pop a Glitch je pár z jeho charakteristických žánrov, v ktorých sa ako chameleón podľa nálady premieňa. V jeho filmovom odbore nahráva zvuk, postprodukuje filmy a skladá filmovú hudbu. Lukáš sa venuje aj produkcii a mixovaniu hudby pre iných umelcov a rovnako pre nich tvorí grafiku a animácie. -EN- Lukáš Klinec is a student of sound composition and a music producer of electronic dance music. His music project Breathe the Vapor focuses on a wide range of genres and supports them with his own nostalgic 80's and 90's visuals inspired by the vaporwave aesthetic. Lofi Hip-hop, Jungle, FutureFunk, 80's Pop and Glitch are a few of his signature genres that he transforms into like a chameleon depending on his mood. In his film business, he records sound, post-produces films and composes film music. Lukas also produces and mixes music for other artists and creates graphics and animations for them as well. ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x JUREŠ (FALLGRAPP) • SK
Jun 18 2021
TERMOSTAT Q x JUREŠ (FALLGRAPP) • SK
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Kapela Fallgrapp sa na hudobnej scéne objavila v roku 2013 ako projekt muzikanta a producenta Jureša Líšku, ktorý sa behom niekoľkých rokov vyprofiloval do aktuálnej 9 člennej zostavy. Zaujímavo vrstvené aranžmány, netradičný prístup k slovenským textom, mimoriadny dôraz na vizuál, zaujímavé spolupráce a nenahraditeľná atmosféra na koncertoch sú kombináciou, ktorá kapelu zaraďuje medzi najpozoruhodnejšie slovenské projekty. Prvý album Rieka nesie prvenstvo v počte získaných hudobných ocenení Radio_Head Awards v rámci jedného ročníka - za rok 2014 získala formácia štyri ceny v kategóriách Album (poslucháčska cena), Singel, Debut a Elektronická nahrávka. Okrem tohto albumu majú na konte ďalšie dva úspešné albumu V hmle (2017) a najaktuálnejší album Ostrov (2020). -EN- The band Fallgrapp appeared on the music scene in 2013 as a project of musician and producer Jureš Liška, which within a few years evolved into current 9-member band. Interestingly layered arrangements, non-traditional approach to Slovak lyrics, special emphasis on the visual language, interesting collaborations and an irreplaceable atmosphere at the concerts are a combination that ranks the band among the most remarkable Slovak projects. First album Rieka bears the primacy of the Radio_Head Awards in one year - in 2014 the band won four awards in the categories Album (Listener Award), Singel, Debut and Electronic Recording. In addition to this album, they have two other successful albums V hmle (2017) and the most recent album Ostrov (2020). ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.
TERMOSTAT Q x AIKO • SK/CZ
Jun 11 2021
TERMOSTAT Q x AIKO • SK/CZ
///ABOUT ARTIST\\\ -SK- Zasnené tóny, energické vystúpenie a ojedinelá atmosféra. Aiko je zaujímavou zmesou kultúr a vplyvov. Vo svojej tvorbe často skúma  témy ako samota, domov či pochopenie samej seba. Aiko Má za sebou úspešný debutový album "Expiration date" ktorý vydala v roku 2020 a už tento piatok vydáva nový singel s názvom "Daughter of the Sun". -EN- Dreamy tones, energetic performance and unique atmosphere. Aiko is an interesting mix of cultures and influences. In her work, she often explores topics such as loneliness, home or understanding herself. Aiko has a successful debut album "Expiration date" which she released in 2020. This friday she's releasing a new single called "Daughter of the Sun". ///ABOUT TERMOSTAT\\\ -SK- Termostat je projekt podporujúci umenie a kultúru. Našim cieľom je vytváranie možností pre sebavyjadrenie umelcov, a ďalších ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Tvorcom poskytujeme auditívny a audiovizuálny priestor - podcasty, online eventy, a po uvoľnení situácie aj živé akcie, konajúce sa na jedinečných miestach s brutalistickým a industriálnym nádychom. Umelci, s ktorými spolupracujeme, sú najmä začínajúci kreatívci, ktorí si podľa nás zaslúžia väčší spotlight. -EN- Termostat is a project that aims to support the arts and culture in Slovakia. Our goal is to create opportunities for the artists and other people working in the creative industry to present and express themselves. We’re providing the creators with an auditory and audiovisual space which includes podcasts and both online and live events (when they’re possible due to current Covid-19 situation) taking place in unique locations with a brutalist and industrial touch. The artists we work with are mainly young emerging creatives who we think deserve a little more spotlight.