Pū Kōrero

Te Rawhitiroa Bosch

Nau mai ki te whare kōrero o Pū Kōrero. He punua pāho reo Māori e ruku nei ki ngā kōrero me ngā whakaaro o ngā pūkōrero i uiuitia e Te Rawhitiroa Bosch. Whakarongo rā, whakarongo rā, whakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero i heke mai ki a tātou mai ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te rētōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te wheako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea ai hei kōmiringa whakaaro, hei pikinga wairua, hei hoa kōrero Māori mōu. Welcome to Pū Kōrero, a 100% Reo Māori podcast diving into the stories, experiences, knowledge and wisdom of Te Ao Māori. read less