Pū Kōrero | Rahera Shortland

Pū Kōrero

Sep 15 2023 • 1 hr

Ko te pūkōrero o tēnei hōtaka ko Rahera Shortland | Ngāpuhi, Ngāi Tawake ki te Waoku, Ngāti Hao

Nau mai ki te whare kōrero o Pū Kōrero, ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Rahera Shortland mō āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i Te Reo Māori i roto i te kaupapa o Te Ātaarangi, otirā mō ngā āhuatanga o te ao i a ia e tupu mai ana.

You Might Like