Pū Kōrero | Maurits Tai Tin

Pū Kōrero

Sep 15 2023 • 1 hr 22 mins

Ko te pūkōrero o tēnei hōtaka ko Maurits Tai Tin | Ngāti Kahungunu, Ngāti Hine, Kāi Tahu, Ngāi Tāmanuhiri, Hāmoa

Nau mai ki te whare kōrero o Pū Kōrero, ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Maurits Tai Tin mō tana whakatupuranga i roto i Te Whare Tū Taua o Aotearoa, mō ngā whakamātautau me ngā akoranga o roto i tērā whare maire me tōna ara whai i tōna pūhoro.

You Might Like